De Videnskabsetiske Komitéer

Alle sundhedsvidenskabelige forsøg i Danmark skal godkendes af en videnskabsetisk komité. Komitéen består af både sundhedsfaglige personer og personer uden sundhedsfaglig baggrund (lægpersoner).

Her kan du finde kontaktinformationer på De Videnskabsetiske Komitéer. 

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (6 komitéer)

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon: 38 66 63 95
Mail: vek@regionh.dk
Se mere på Region Hovedstadens hjemmeside

Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland

Kvalitet og Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Telefon: 57 87 52 55
Mail: hob@regionsjaelland.dk
Se mere Region Sjællands hjemmeside

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark (2 komitéer)

Regionshuset
Damhaven 12
7100 Vejle
Telefon: 76 63 82 20 / 76 63 82 21 / 76 63 82 22
Mail: komite@rsyd.dk
Se mere på Region Syddanmarks hjemmeside

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland (2 komitéer)

Regionssekretariatet, Juridisk kontor
Skottenborg 26
8800 Viborg
Telefon: 78 41 01 83
Mail: komite@rm.dk
Se mere på Region Midtjyllands hjemmeside

Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland

Regionssekretariatet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
Telefon: 97 64 84 41
Mail: vek@rn.dk
Se mere på Region Nordjyllands hjemmeside

Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Holbergsgade 6
1057 København K
Telefon: 72 26 93 70
Mail: dketik@dketik.dk
Se mere om Den Nationale Videnskabsetiske Komité

 

Senest opdateret:
15-01-2015