Stop for flere fedmeoperationer er som ”at tisse i bukserne”

21. marts 2017
Tilbage

På trods af en klar faglig anbefaling vil arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen lukke for flere fedmeoperationer, der ellers kunne bremse, at endnu flere får type 2-diabetes. En ren sparerøvelse, der rammer de svageste patienter, mener Diabetesforeningen.

Fire lægegrupper har besluttet at forlade Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om revision af gældende retningslinjer for fedmeoperationer. Det sker i protest mod, at Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner har meddelt, at der ikke kommer ændringer i de nuværende grænser for at blive behandlet for svær overvægt. Det sker på trods af, at Sundhedsstyrelsen for kun to måneder siden offentliggjorde en ny national klinisk retningslinje for fedmekirurgi, der stærkt anbefaler at ændre grænsen for, hvornår svært overvægtige kan tilbydes behandling.

Fedmeoperation på Hvidovre Hospital
I 2010 blev 4.334 danskere fedmeopereret, men tallet faldt voldsomt efter kriterierne blev strammet. Sidste år blev mindre end 600 personer derfor fedmeopereret. På Hvidovre Hospital, hvor billedet er fra, fik 137 personer sidste år foretaget en fedmeoperation. Foto: Tomas Bertelsen.

Den nuværende grænse for, hvornår en person uden følgesygdomme kan tilbydes operation, er et BMI, på mindst 50. I den nye kliniske retningslinje er grænsen sat ned til et BMI på 40, hvilket ville betyde, at væsentligt flere end de små 600 personer, der årligt bliver opereret, ville kunne få en operation, der kunne hjælpe til at forebygge type 2-diabetes, der i disse år er i eksplosiv vækst.

Operation giver livskvalitet

Den nye kliniske retningslinje bygger på en solid, international lægefaglige evidens, mener Diabetesforeningens lægefaglige chefrådgiver, professor ved Aarhus Universitet, Torsten Lauritzen. Derfor støtter foreningen de fire lægegruppers ønske om, at flere overvægtige bør tilbyde en operation:

Diabetesforeningens lægefaglige chefrådgiver, Torsten Lauritzen.
Torsten Lauritzen er Diabetesforeningens lægefaglige chefrådgiver og professor ved Aarhus Universitet.

- Når folk bliver overvægtige, øges risikoen for at udvikle type 2-diabetes, ligesom mange, der har type 2-diabetes er overvægtige. Det går ud over deres langtidsblodsukker og øger risikoen for blodpropper og for tidlig død. For en gruppe af disse mennesker, er en fedmeoperation den bedste og måske eneste mulighed for opnå et varigt vægttab, der kan give dem et bedre liv, siger Torsten Lauritzen.

Effekten af fedmeoperationer er da heller ikke til at komme udenom. Internationale, videnskabelige studier viser, at operation resulterer i et varigt gennemsnitligt vægttab på 30-40 kilo, mens livsstilsændringer kombineret med medicin til sammenligning kun resulterer i varigt gennemsnitligt vægttab på højst seks kilo. Samtidig viser studier, at 50-80 % af alle opererede med type 2-diabetes ikke længere har behov for at få medicin for type 2-diabetes 5 år efter operationen.

Operation er investering i fremtiden

Mens Sundhedsstyrelsens nye nationale retningslinje var i høring i 2016, advarede Danske Regioner ifølge Altinget om, at den nye retningslinje kunne få udgifterne til fedmeoperationer til at stige med et trecifret millionbeløb. Derfor aftalte regeringen med Sundhedsstyrelsen og regionerne, at man i økonomiaftalen for 2017 skulle lave en såkaldt visitationsretningslinje for fedmeoperationer – regler som altså trumfer styrelsens nye vejledning om, hvem der skal tilbydes operation, så udgifterne på den måde alligevel ikke stiger.

Diabetes koster hvert år samfundet 31,8 milliarder kroner, og det er især følgesygdomme, der er dyre at behandle. Med udsigten til, at antallet af danskere med diabetes stiger til 650.000 i 2025, og udgifterne samtidig passerer 60 milliarder kroner, er der ingen vej udenom at gøre noget effektivt for at forhindre, at mennesker med diabetes rammes af følgesygdomme.

Derfor er den slags sparerøvelser, som politikerne lægger op til i forhold til fedmeoperation som ”at tisse i bukserne for at holde varmen”, mener administrerende direktør i Diabetesforeningen, Henrik Nedergaard:

Diabetesforeningens administerende direktør, Henrik Nedergaard.

- Vi står overfor en virkelighed, hvor overvægt og type 2-diabetes ikke bare truer folkesundheden, men også truer med at slå bunden ud af landets sundhedsbudget. Politikerne må derfor indse, at en investering i fedmeoperationer ikke er penge ud af vinduet, men en investering i fremtiden. De kan give en stor gruppe mennesker – heriblandt de svageste patienter, der ellers ikke har andre valg – et bedre liv uden de mange følgesygdomme, som ellers koster kassen, siger Henrik Nedergaard og påpeger, at internationale økonomiske analyser viser, at udgifterne til fedmeoperationer har tjent sig ind efter tre-syv år samtidig med at livskvaliteten hos 80-90 % af patienterne bliver forbedret.

En svinestreg

Formanden for paraplyorganisation, Lægevidenskabelige Selskaber, Henrik Ullum, udtaler i en pressemeddelelse, at beslutningen om ikke at følge nye den kliniske retningslinje for fedmeoperation, er en af de værste politiske studehandler, han har set:

-Det er en svinestreg over for en svag samfundsgruppe, der netop på grund af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer havde udsigt til en bedre fremtid, fordi vi faktisk kan tilbyde en behandling, siger Henrik Ullum og fortsætter:

-Svært overvægtige mennesker er ofte stigmatiserede og har ikke nogen stærk stemme i offentligheden, og netop den kendsgerning, at Sundhedsstyrelsen i januar kom med sin NKR (den nationale kliniske retningslinje, red.) om fedmekirurgi betyder, at den ressourcestærke del, der har en sundhedsforsikring kan betale sig til den behandling, som det offentlige ikke tilbyder og derved skabe yderligere ulighed i denne svage gruppe.

En meget klar politisk beslutning

I Sundhedsstyrelsen bekræfter direktør Søren Brostrøm overfor Altinget, at Sundhedsstyrelsen med arbejdsgruppen kommer til at gå imod de anbefalinger, som styrelsen selv har udformet sammen med landets førende eksperter på området.

- Vi har med vores nationale kliniske retningslinje lavet en opdateret gennemgang af evidens på området. Samtidig er den politiske aftale mellem regeringen og regionerne om regionernes økonomi klokkeklar: Udgifterne på området må ikke stige. Det er en meget klar politisk beslutning om, i hvor stor udstrækning fedmekirurgi skal være et offentligt finansieret sygehustilbud. Det er rammen for arbejdet med visitationsretningslinjen. Det er en bunden opgave, som Sundhedsstyrelsen har fået i samarbejde med regionerne, skriver han i en mail til Altinget.

Af Jacob Gyldenløve Aaen, jga@diabetes.dk