Diabetesforeningen bliver jævnligt kontaktet af forældre, som er bekymrede over at sende deres børn med diabetes i skole. Det er typisk i situationer, hvor forældrene er frustrerede over en modvillig skole, som ikke vil tage medansvar for et barn med diabetes.

De mange henvendelser fik Diabetesforeningen til at undersøge, hvordan børn med diabetes egentlig trives i folkeskolen, og hvordan lærere, der støtter skolebørn med diabetes, oplever denne opgave. Undersøgelsen blev offentliggjort i diabetes i august 2008.

Manglende kontaktpersoner

Folkeskolen har pligt til at sikre, at den enkelte elev kan være tryg på skolen og deltage i undervisningen. Men ifølge undersøgelsen virker det helt tilfældigt, om der tages hånd om elever med diabetes. Nogle steder går det godt, mens familier andre steder oplever store vanskeligheder.

Kun hvert sjette barn med diabetes har en kontaktperson i skoletiden, som kunne hjælpe dem med for eksempel måling af blodsukker, mens resten står alene med ansvaret for en god diabetesregulering. Samtidig oplevede størstedelen af kontaktlærere det ikke som nogen belastning i dagligdagen.

Utrygge forældre

Den manglende tryghed i skoletiden gør forældrene bekymrede og angste for, hvordan deres børn trives i løbet af dagen. Ifølge Diabetesforeningens undersøgelse, angiver hele 47 % af forældrene da også, at det at have et barn med diabetes har medført ændringer i deres arbejdsliv.

Halvdelen af forældrene i undersøgelsen har bevidst reguleret deres børns blodsukre for højt i skoletiden i et forsøg på at forebygge for lave blodsukre.

Dårlig indlæring

Skolernes modvillighed medfører ofte, at børn med diabetes er dårligt reguleret i skoletiden. I Diabetesforeningens undersøgelse angiver hver fjerde forældre, at deres barn ikke er velreguleret i skoletiden, og over halvdelen kan mærke på deres børn, at den faglige indlæring bliver påvirket af den dårlige regulering.

Når diabetes er dårligt reguleret, kan det i første omgang medføre koncentrationsbesvær. På længere sigt vil risikoen for følgesygdomme også stige. Det er derfor vigtigt, at børn med diabetes har en kontaktperson på skolen. Diabetesforeningens undersøgelse viser da også, at børn med en fast kontaktperson er bedre reguleret end de børn, som står alene med ansvaret.

Materiale

Som en forbedring af samarbejdet mellem familien med skolebarn med diabetes, skolen og kommunen, har Diabetesforeningen udarbejdet informationsmateriale og skabelon til en samarbejdsaftale. Denne kan være en hjælp i planlægningen af støtten til det enkelte barn. 

Endvidere har Diabetesforeningen undersøgt, hvordan skolebørnenes trivsel ser ud på internationalt plan og om indlæringsvanskeligheders sammenhæng med svingende blodsukre.

Nedenfor ses relevante artikler fra Diabetesforeningens publikationer (åbner som PDF'er):

Skoletema fra diabetes

Skolebørn og diabetes

Kognitive problemer hos børn med diabetes

Børn med diabetes og deres trivsel i skolen

Kvalitativ undersøgelse af børn med diabetes

Det mener Diabetesforeningen

Anbefaling til handling (forældre)

Anbefaling til handling (skole)

Anbefaling til handling (kommunerne og KL)

Forslag til samarbejdsaftale (PDF) 

Forslag til samarbejdsaftale (word)

Senest opdateret:
21-01-2015
Sideansvarlig
Tina Linaa Rådgivningskonsulent