Mange unge går til psykolog

Unge -og -psykolog

Diabetes kræver tid og opmærksomhed. Får den ikke det, bliver det sværere at koncentrere sig, og man mister overblikket, bliver træt og får flere sygedage, vurderer psykolog Anne Hvarregaard Mose.

Unge med diabetes skal finde frem til erkendelse af, at der kan være ting, de ikke magter, som deres kammerater måske godt kan, siger diabetespsykolog Anne Hvarregaard Mose.

Af Helen H. Heidemann, journalist i Diabetesforeningen. Artiklen er fra medlemsbladet september 2013. 

Det sværeste tidspunkt at have type 1-diabetes på er ofte, når man er mellem 15 og 25 år, fortæller diabetes’ brevkasseekspert, Anne Hvarregaard Mose, der er diabetespsykolog på Aarhus Universitetshospital.

- Det er et af mest vanskelige tidspunkter i livet at have diabetes på, fordi det er der, du skal lære at blive voksen og tage ansvar. Det er der, du er allermest hårdt på arbejde i forhold til at finde din identitet og ståsted. Her kommer diabetes ind som en ekstra belastning oven i alt det andet, man skal forholde sig til.

Ekspert Anne Mose

Psykolog Anne Hvarregaard Mose
Foto: Bjarke Ørsted

I de ti år Anne Hvarregaard Mose har været psykolog på Aarhus Universitetshospital har de unge udgjort næsten en fjerdedel af dem, som lægerne henviser til hende. Typisk fordi de har alt for høje langtidsblodsukre.

Sådan får du psykologhjælp

  • Går du til diabeteskontrol på et hospital, kan du spørge din behandler, om du har mulighed for at blive henvist til psykolog. I sygehusets regi er psykologhjælp gratis, og nogle af landets diabetesafdelinger har tilknyttet en gratis psykolog.
  • Har dit ambolatorium ikke tilknyttet en psykolog, eller går du til diabeteskontrol hos din praktiserende læge, skal du bede om en henvisning til psykolog. Du kan få en henvisning, hvis du har let eller moderat depression eller angst. Du skal selv betale 40 procent af udgifterne.

Diabetesforeningen arbejder for, at alle med diabetes kan få gratis psykologhjælp.

- Man ved, at psykisk velbefindende betyder meget for en bedre regulering af diabetes. Derfor er det på alle måder en god investering, siger leder af Diabetesforeningens rådgivning, socialrådgiver Signe Hasseriis.

- Mange skubber diabetes i baggrunden, fordi de ikke vil komme og flagre med, at de har en kronisk sygdom. De vil gerne være som alle andre, feste, drikke og også have 15 timers erhvervsarbejde om ugen. Men diabetes kræver også tid. Får den ikke det, ender det desværre ofte med, at de unge slet ikke magter deres ungdomsliv og må droppe ud af for eksempel gymnasiet. Derfor har de unge tit brug for at finde ind til en accept af, hvad de magter og ikke magter. De bliver nødt til at file en smule på alt det, de gerne vil og ikke brænde deres lys i begge ender.

Tilsidesætter de unge diabetes og går rundt med høje og meget svingende blodsukre, bliver de trætte, har flere sygedage, får sværere ved at koncentrere sig og mister overblikket, vurderer Anne Hvarregaard Mose.

- På den måde kommer de faktisk til at skille sig mere ud fra deres kammerater, end hvis de giver deres diabetes den nødvendige tid og omsorg.

Senest opdateret:
22-01-2015
Sideansvarlig
Helen H. Heidemann Redaktør på Diabetes og Behandlerbladet