Insulinbehov under og efter din graviditet

Gravide kvinder – ligegyldigt om de har diabetes eller ej - har brug for flere kulhydrater og for mere insulin under graviditeten.

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle gravide at motionere, og for kvinder med diabetes kan det betyde et mindre insulinbehov.

Insulinbehovet under graviditeten

Hos kvinder med type 1-diabetes kan insulinbehovet falde lidt i den første del af graviditeten. Fra uge 10-16 er der øget risiko for lavt blodsukker (hypoglykæmi) og derved føling. Medvirkende årsager til dette kan være for stram en blodsukkerregulering og ændret spiselyst. 

Insulinbehovet stiger fra ca. 20. uge, indtil det er på sit højeste hen imod slutningen af graviditeten (36.-38. uge). Den daglige insulinmængde vil ofte være næsten fordoblet i forhold til før graviditeten. Efter fødslen falder behovet dog hurtigt til samme niveau som før.

For lavt blodsukker under graviditeten

Vær opmærksom på ketonstoffer

Bestemmelse af glukoseindhold i urin er af begrænset værdi, bl.a. fordi nyrernes funktion ændrer sig i graviditeten. Det er derimod af stor værdi at undersøge din urin for ketonstoffer. Du bør teste ved mistanke om dårlig diabetesregulering og høje blodsukkerværdier (f.eks. over 15 mmol/l). Hvis der både er glukose og ketoner i urinen, kan det tyde på insulinmangel.

Hvis der kun er ketonstoffer i urinen, kan det skyldes mangel på mad, såkaldt "sult-ketonstoffer". Enhver gravid kvinde er dog disponeret for at få ketonstoffer i urinen. Ketonstoffer i urinen er ikke i sig selv farligt for fosteret.

Når du forsøger at holde din blodsukkerværdi så normal som muligt, er insulinfølinger ikke usædvanlige under graviditeten. Det er derfor en god ide, at du måler dit blodsukker hyppigt, da du derved tidligt vil kunne opdage et eventuelt lavt blodsukker og dermed mindske risikoen for føling.

En kortvarig føling er ikke farlig for fosteret. Det er dog vigtigt, at du forsøger at mindske antallet af kortvarige insulinfølinger, da disse bagefter kan påvirke blodsukkerreguleringen i længere tid.

Et egentligt insulinchok indebærer altid en risiko for såvel moder som foster. Det er derfor vigtigt, at folk omkring dig ved, hvad de skal gøre for at hjælpe dig.

Læs mere om lavt blodsukker

Insulinbehovet efter graviditeten
Umiddelbart efter fødslen falder dit insulinbehov betydeligt. Det er derfor en god idé at måle dit blodsukker hyppigt i de første par døgn - og dosere insulinen efter disse værdier.

Insulinbehovet er de næste par uger mindre end før graviditeten, specielt om natten. I denne periode er det derfor vigtigt, at du følger dit blodsukker nøje, så du kan nedsætte din insulindosis efter behov.

Senest opdateret:
18-05-2015
Sideansvarlig
Mikala Dømgaard Analyse- og projektkonsulent, cand.scient. i folkesundhedsvidenskab