Diabetes og arbejdslivet i tal

Type 1-diabetes presser arbejdslivet:

39 % oplever ofte svingende blodsukre på arbejdet

32 % synes, diabetes påvirker varetagelsen af opgaver

30 % er trætte efter en arbejdsdag og mener, det skyldes diabetes

28 % tror ikke, at de kan arbejde på lige fod med andre frem til folkepensionen

18 % ønsker at kunne arbejde på andre vilkår på grund af diabetes

11 % frygter at blive fyret på grund af diabetes

13 % har ikke mulighed for at holde pause, hvis det er nødvendigt på grund af diabetes

Kilde: Diabetesforeningens undersøgelse om diabetes og arbejdsliv. Tallene bygger på 250 svar fra erhvervsaktive med type 1-diabetes

Senest opdateret:
19-05-2015
Sideansvarlig
Helen H. Heidemann Redaktør på Diabetes og Behandlerbladet