Regler for udstedelse og fornyelse

Reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort til mennesker med diabetes afhænger af:

 • din helbredstilstand
 • hvilken kategori du ønsker kørekort inden for
 • hvilken type behandling du er under
 • alvorlig hypoglykæmi – en afgørende faktor

Det er afgørende, om du har haft tilfælde af alvorlig hypoglykæmi. Det der afgør, om der er tale om et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi, er, om du har haft behov for assistance. En person der oplever mere end et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for en periode på 12 måneder, opfylder ikke kravene til udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekort.

Kendskab til din sygdom – en afgørende faktor

Der bliver lagt meget vægt på, at du kender din diabetes godt. Du må derfor ikke lide af nedsat erkendelse af tilstanden. Ved lægeundersøgelsen skal du godtgøre, at du forstår risikoen i forbindelse med hypoglykæmi og er i stand til at kontrollere sygdommen på tilfredsstillende vis.

To typer attester vedrørende helbred

Din helbredstilstand skal altid vurderes konkret på baggrund af dine helbredsmæssige forhold. Der findes to typer attester:

 • Lægeattest: Bliver udstedt af din egen læge, og skal altid benyttes.

Hent blanketten til lægeattesten

 • Diabetesattest: Skal kun benyttes i nogle tilfælde.

Diabetesattesten

I nogle tilfælde er en lægeattest ikke tilstrækkelig dokumentation, hvorfor en diabetesattest skal sendes med.

I de fleste tilfælde gælder, at diabetesattesten kan udstedes af egen læge. I visse tilfælde skal en diabetesattest dog udfyldes af en speciallæge i intern medicin med særligt kendskab til diabetes, hvis det anses for nødvendigt. Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde nærmere retningslinjer for, hvornår det anses for nødvendigt.

Hent diabetesattesten

Kørekortskategorier

Reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort varierer alt efter, hvilken type kørekort du ønsker. De forskellige kørekort er delt ind i to kategorier:

Kategori 1 omfatter kørekort til:

 • motorcykel
 • almindelig bil
 • almindelig bil med stort påhængskøretøj
 • traktor/motorredskab

Kategori 2 omfatter kørekort til:

 • lastbil
 • stor personbil (over 8 siddepladser foruden førerens eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg)
 • lastbil og stor personbil med stort påhængskøretøj
 • køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (f.eks. taxi og turistbus)
 • førere, som ønsker påtegning om godkendelse som kørelære

Regler i forhold til din behandlingstype

Når du har type 1-diabetes, får du medicin, der medfører en risiko for hypoglykæmi.

Kørekort i kategori 1:

Du kan få udstedt eller fornyet dit kørekort med en fastsat tidsbegrænsning for højst 3 år, hvis du ikke har haft alvorlig hypoglykæmi inden for de sidste to år.

Har du haft alvorlig hypoglykæmi i perioden, skal embedslægen foretage en konkret vurdering af, om du kan få udstedt dit kørekort. Der kan blive tale om kortere periode, hvis du har oplevet komplikationer eller har haft alvorlig hypoglykæmi inden for de sidste 2 år.

Har du oplevet mere end et tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for en periode på 12 måneder, opfylder du ikke kravene til udstedelse, fornyelse og bevarelse af dit kørekort.

Kørekort i kategori 2:

Ønsker du et kørekort til kategori 2, skal embedslægen foretage en lægelig vurdering. Er embedslægen imidlertid i tvivl, eller ansøger du om erhvervskørekort, vil embedslægen sende sagen til behandling i ”Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn”.

Bemærk her, at du kun kan få dit kørekort udstedt, fornyet eller bevaret i særlige tilfælde. Udstedelse, fornyelse og bevarelse af dit kørekort skal ske med individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 3 år.

Udstedelse og fornyelse af kørekort til lastbil, bus og taxa for personer med nydiagnosticeret type 1-diabetes, anbefales for et år. Ved nydiagnosticeret diabetes forstås diabetes, der er opstået inden for de seneste to år.

Klage i sager om kørekort

Det er embedslægen, der vurderer, hvilke begrænsninger din diabetes skal medføre i forhold til dit kørekort. Lægen kommer med en anbefaling til politiet på baggrund af bl.a. helbredsvurderingen fra din læge.

Hvis politiet mener, at kørekort ikke kan udstedes eller at det kun kan udstedes med tidsbegrænsning, sender politiet deres afgørelse direkte til dig. Samtidig vil politiet vejlede dig om dine muligheder for at klage over afgørelsen.

Læs mere

Hent bekendtgørelsen om mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort

Hent Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Senest opdateret:
16-03-2015
Sideansvarlig
Charlotte Rulffs Klausen Chef for Internationalt & jura