Eivind Vig-Nielsens Mindelegat

Fundats: Der ydes støtte til værdige og trængende unge mænd og kvinder (max. 35 år), der lider af diabetes og derved hindres i at udøve deres erhverv på tilfredsstillende måde. 

Endvidere kan studerende på videregående uddannelser på fuld tid også søge legatet.

Legatportion: Variabelt beløb

Ansøgningsskema: Udfyld ansøgningsskemaet og send det til Diabetesforeningen.

Hent ansøgningsskema som word-fil

Hent ansøgningsskema som pdf-fil

Adresse:
Diabetesforeningen
Rytterkasernen 1
5000 Odense C. 

Ansøgningsfrist: 1. marts, 26. juni, 1. september

Udbetalingsdato: Ca. 1 måned efter ansøgningsfristens udløb

Senest opdateret:
11-04-2016
Sideansvarlig
Lisbeth Gommesen Assistent