Kørekort og type 2-diabetes

Kørekort

I Danmark har vi stramme regler for mennesker med diabetes, som ønsker at erhverve og forny deres kørekort. Det har vi for at forebygge uheld i trafikken, hvor en persons diabetes er en medvirkende årsag.

Når du har diabetes skal du forny dit kørekort regelmæssigt. I den forbindelse er det nødvendigt med et helbredstjek hos din læge, hvor han vurderer, hvor godt din diabetes er reguleret.

Du kan læse mere om kørekort her:

Nyerhvervelse af kørekort

Fornyelse af kørekortet

Regler for udstedelse og fornyelse

Kørekort erhvervet før diagnosen diabetes

Gode råd til før og under kørsel

Senest opdateret:
01-06-2015
Sideansvarlig
Charlotte Rulffs Klausen Chef for Internationalt & jura