Henrik _N-2

 

Adm. direktør
Henrik Nedergaard


Gitte

 

Direktionssekretær
Gitte Lippert
Mail: gtl@diabetes.dk
Telefon: 63 12 90 46
Mand Faglig direktør
Kristian Johnsen
Mail: krj@diabetes.dk
Telefon: 63 12 90 87 


Morten Jakobsen

 

Kommunikationsdirektør
Morten Jakobsen
Mail: mj@diabetes.dk
Telefon: 63 12 90 38


Peer -Steensbro

 

Økonomidirektør
Peer Stensbro
Mail: pst@diabetes.dk
Telefon: 63 12 90 86


Ane _Eggert _Jackson

 

Chef for Ledelsessekretariatet
Ane Eggert Jackson
Mail: aej@diabetes.dk
Telefon: 63 12 90 19


Fager

 

Chef for Strategisk Planlægning og HR
Henrik Fagerholt
Mail: hef@diabetes.dk
Telefon: 63 12 90 70