National Ungestyregruppen

Formand David Rasmussen
E-mail: formandnus@diabetes.dk

National Facebook gruppe

Besøg Diabetesforeningens nationale Facebook gruppe for unge mellem 18 og 30 år

Region Hovedstaden

Sophie Hindkjær
Hambros Allé 27
Hatting
2900 Hellerup
E-mail: unghovedstaden@diabetes.dk 
Besøg Region Hovedstadens hjemmeside
Besøg ungegruppens Facebook gruppe

Region Midtjylland

Amalie Billesø
Børglumvej 2B, 3. sal, lejl. 252
8240 Risskov
Tlf: 31 69 43 20
Mail: amalie_billesoe@yahoo.dk
Besøg ungegruppens Facebook gruppe

Region Nordjylland

David Rasmussen
Solvangsvej 18, 2 th.
9000 Aalborg
Tlf: 28 15 54 85
Mail: drasmussen1988@gmail.com
Besøg Region Nordjyllands hjemmeside
Besøg ungegruppens Facebook gruppe

Region Sjælland

Pt. ingen ungegruppe
Kontakt Sekretariatet på tlf. 66 12 90 06
Besøg ungegruppens Facebook gruppe

Region Syddanmark

Mette Louise Gram Kjærulff
Vesterbro 116, 2. tv.
5000 Odense
Tlf: 60 15 53 11
Mail: mette.louise.g.c@hotmail.com 
Besøg Region Syddanmarks hjemmeside
Besøg ungegruppens Facebook gruppe

Senest opdateret:
23-02-2015