Interesserer du dig for udvikling af kurser, uddannelse og konferencer?

Kunne du tænke dig at arbejde med uddannelse i en af Danmarks største patientforeninger? Så er jobbet som uddannelseskonsulent i Diabetesforeningen måske lige noget for dig.

Som interesseorganisation arbejder vi hver dag for at sætte diabetessagen på den politiske dagsorden. Vi taler mennesket med diabetes sag over for politikere, myndigheder, meningsdannere og beslutningstagere. Vi har en vigtig opgave i at sikre den bedste rådgivning i og videndeling af forskningsresultater og erfaringsbaseret viden om livet med diabetes.

Diabetesforeningens ydelser stiger hastigt i disse år i takt med, at forekomsten af diabetes øges. Vi arbejder nu på at forstærke indsatsen på vores kursus- og konferencevirksomhed. Vi søger derfor en uddannelseskonsulent til Diabetesforeningens hovedkontor i København, som skal stå for at udvikle fremtidens kursus- og konferencevirksomhed målrettet både frivillige, medlemmer og fagprofessionelle i samarbejde med de øvrige faggrupper i foreningen og i tværsektorielle partnerskaber.

Din primære opgave er:

 • Udvikling og implementering af en uddannelses- og kursusstrategi
 • Etablering af uddannelsessamarbejder og -projekter med eksterne partnere
 • Markedsanalyse af eksisterende kursustilbud til Diabetesforeningens målgrupper
 • Udvikling og koordination af uddannelsesaktiviteter, seminarer og konferencer
 • Indgåelse af samarbejder på tværs af afdelinger på hovedkontoret særligt med frivilligheds-, rådgivnings-, forskning og analyseområdet.

Vi forventer, at du har:

 • Akademisk uddannelsesbaggrund fx DJØF, samfundsfaglig med mindst 5 års erhvervserfaring fra lignende stilling i fx NGO, ministerie, uddannelsesinstitution el.lign.
 • Erfaring med udvikling og koordination af uddannelsesaktiviteter og -samarbejder
 • Indgående erfaring med udvikling af standarder og afrapportering samt kvalificering af materialer
 • Erfaring med kompetenceudvikling af forskellige målgrupper, gode analytiske evner, kritisk sans og grundighed
 • Viden om og erfaring med god projektledelse samt ledelse af større opgaveportefølje
 • Evne til at skabe dialog og tillidsfulde relationer
 • Evne til at formidle præcist, kort og klart på skrift
 • Lyst til at arbejde selvstændigt, men fokuseret mod bestemte fælles mål i team, empatisk og engageret.

Hvem er vi?

Diabetesforeningen består af ca. 70 ansatte, ca. 1.200 frivillige samt 45 kursusansatte tilknyttet. Hovedkontoret holder til i København og Odense, mens de frivillige og kursusansatte findes over hele landet. Kursuskonsulenten indgår i den faglige enhed, der dagligt bemandes af professionelle med fokus på forskning, analyse, sundhed, sund mad, motion, sociale rettigheder, frivillighed og kompetenceudvikling.

Vi tilbyder 

 • Et spændende job med dygtige og dedikerede kolleger, der arbejder for en vigtig sag
 • En professionel, uformel og hjælpsom omgangstone
 • Varierende opgaver inden for et defineret ansvarsområde
 • Gode ansættelsesforhold med udstrakt frihed under ansvar.

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold

Fastansættelse på fuld tid. Arbejdsstedet er i København på vores adresse i Toldbodgade. Der må påregnes ca. 1-2 ugentlige arbejdsdage i Odense samt aften- og weekendarbejde.

Du refererer til Udviklingschefen, Anne Sander.

Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt og senest 1. april 2017.

Lønnen fastlægges individuelt ud fra kvalifikationer og erfaring.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 24. februar.

Send din ansøgning til Diabetesforeningen på mail: job@diabetes.dk - mærk din ansøgning ”Kursuskonsulent” (anføres i emnefeltet på e-mail). Vi modtager kun ansøgninger på mail.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.

Yderligere information

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Udviklingschef, Anne Sander på tlf. 41 91 88 34, mail: ans@diabetes.dk