Konference: Patientuddannelse for alle

Den 12. oktober 2016 kl. 9-16 afholder Steno Diabetes Center og Region Hovedstaden den nationale konference Patientuddannelse for alle

Konferncen sætter fokus på fremtidens sundhedspædagogiske udfordringer og metoder i patientuddannelse.

Diabetesforeningen deltager med et oplæg om familieorienteret patientuddannelse, og vi opfordrer alle med interesse for patientuddannelse til at deltage.

Vel mødt!

Se programmet for konferencen

Sideansvarlig
Tue Helms Andersen Analyse- og projektkonsulent