Charlotte

Charlotte Rulffs Klausen
Chef for Internationalt, foreningspolitik og jura
Jurist 

Kontakt:
Tlf.: 63 12 90 58 
Mobil: 41 91 88 04 
E-mail: crk@diabetes.dk


Baggrund: 
Charlotte Rulffs Klausen beskæftiger sig blandt andet med de juridiske aspekter af livet med diabetes. Det kan for eksempel være:

  • Patientklager
  • Adoption
  • Rejseforsikringer