MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Om at være forsøgsperson

Der bliver hele tiden forsket i diabetes og diabetesbehandlingen, så fremtiden for mennesker med diabetes kan blive bedre. For at teste om en behandling eller et forsøg virker, kræver det forsøgspersoner.

Melder du dig som forsøgsperson, bidrager du derfor til udviklingen af nye lægemidler og behandlingsformer inden for diabetes.

Et forsøg bliver udført, fordi forskerne bag vurderer, at en ny behandling eller metode måske er bedre eller mindst lige så god som den hidtidige standardbehandling.   

Hvad er mine rettigheder som forsøgsperson? 

Det er altid frivilligt at deltage som forsøgsperson. Hvis du vælger at melde dig som forsøgsperson på et forsøg, skal du skrive under på, at du gerne vil deltage.

Det er lovgivningen som fastsætter, hvordan og på hvilke betingelser et forsøg må gennemføres. Lovgivningen er med til at sikre dine rettigheder som forsøgsperson. Du kan til enhver tid træde ud af et forsøg igen.

Yderligere information og detaljer omkring forsøgsperioden aftaler du med de personer, der har ansvar for forsøget. Kontaktinformation på de forsøgsansvarlige finder du under de enkelte forsøg i den samlede oversigt.

Se oversigt over forsøg

I pjecen fra Den Videnskabsetiske Komité ”Før du beslutter dig” kan du læse mere om rettighederne for en forsøgsperson. 

Læs pjecen "Før du beslutter dig"

Godkendelse af forsøgene

Alle sundhedsvidenskabelige forsøg i Danmark skal godkendes af en videnskabsetisk komité. Komiteen består af både sundhedsfaglige personer og personer uden sundhedsfaglig baggrund (lægpersoner). Komiteen vurderer følgende:

  • Om det er etisk forsvarligt at gennemføre forsøget, dvs. om forsøget tager højde for forsøgspersonernes rettigheder og sikkerhed.
  • Om forsøget kan give ny viden – ellers gennemføres forsøget ikke.

Betaling for forsøget 

I nogle forsøg kan du som forsøgsperson få dækket de udgifter, som du har i forbindelse med forsøget. Udgifter kan f.eks. være til transport eller tabt arbejdsfortjeneste. Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde betaler skat af betalingen.

Du kan læse mere om betalingen i Den Nationale Videnskabsetiske Komités FAQ for forsøgspersoner

Information om et bestemt forsøg

Hvis du vil vide mere om et bestemt forsøg, kan du gøre følgende:

  • Ring eller skriv til den kontaktperson, som er oplyst i annoncen ved tilmelding af forsøget. Du binder dig ikke til at deltage i forsøget ved at tage kontakt.
    OBS: Af sikkerhedsmæssige hensyn bør du ikke skrive dit CPR-nummer, hvis du sender en e-mail.
  • Hvis du har spørgsmål til tilladelsen af forsøget, kan du kontakte Den Regionale Videnskabsetiske Komité. Du kan henvise til forsøgets journalnummer (findes nederst i annoncen for forsøget).

Kontaktoplysninger på de Videnskabsetiske Komiteer

Hvis du har spørgsmål til Diabetesforeningen, er du velkommen til at sende en mail til: webredaktion@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes