MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Ny teknologi bliver standard

Klavs Würgler Hansen, overlæge, Silkeborg, er overbevist: Det er et spørgsmål om tid, før flash glukosemåling er standard for alle med type 1-diabetes. Meget tyder på, han får ret. Efteråret viste nemlig for første gang en bred politisk opbakning til en løsning.

– Løbet er kørt, for der er efterhånden stærk evidens for både behandlingsfordele og for patienternes livskvalitet. Enhver bør kunne se, at flash glukosemåling vil blive standard for alle med type 1-diabetes. Det er indiskutabelt, siger overlæge Klavs Würgler Hansen med henvisning til egne data og de flere og flere studier, der peger på fordelene for patienterne ved flash glukosemåling.

Han er ansvarlig for diabetesbehandlingen på Diagnostisk Center på Regionssygehuset i Silkeborg og stod bag et initiativ, der tilbød samtlige med type 1-diabetes flash glukosemåling.

Initiativet blev stoppet af Region Midtjylland med henvisning til, at de fælles regionale retningslinjer forbeholder flash glukosemåling til patienter med et meget højt langtidsblodsukker. Før forsøget blev standset, havde omkring 85 procent af de 360 diabetikere på ambulatoriet takket ja til flash glukosemåling. De får lov at beholde udstyret.

Burde sukke efter data

– I mine øjne burde regionerne sukke efter gode danske data for brug af flash glukosemåling. Vi har i Silkeborg et tilpas lille diabetesambulatorium til, at vi kan afprøve det, og inden for en overskuelig økonomisk ramme. Det undrer mig, man lukkede et projekt, der tilbød informationer, man må være interesseret i, siger Klavs Würgler Hansen.

Sådan søger du

Hjælpemiddel – kommunen:
Servicelovens paragraf 112: Har du et handicap, er det muligt at få støtte til hjælpemidler, f.eks teststrimler, fingerprikkere, apparater til blodsukkermåling, flash glukosemåler. For at få hjælpemidlet bevilget, skal det i høj grad lette din daglige tilværelse eller være nødvendigt, for at du kan klare et job.

Behandlingsredskab – regionen
Sundhedsloven forpligter regionerne til at sikre dig de nødvendige behandlingsredskaber. Dog siger regionernes fælles retningslinjer om flash glukosemåling, at man skal have et blodsukker på 70 eller derover, for automatisk at være berettiget til flash glukosemåling. Din læge vurderer dit behov, men du har ret til at blive inddraget i din behandling.

Grafik over regioners brug af diabetesudstyr. Andel af udleverede pumper og sensorer fordelt på regioner i procent: Region Nordjylland Insulinpumpe: 27 % Sensor: 23 %, Region Midtjylland Insulinpumpe: 32 % Sensor: 34 %, Region Syddanmark Insulinpumpe: 24 % Sensor: 40 %, Region Hovedstaden Insulinpumpe: 29 %  Sensor: 29 %, Region Sjælland Insulinpumpe: 20 % Sensor: 27 %
Her kan du se, hvilke regioner der er mest villige til at uddele pumper og sensorer til voksne med type 1-diabetes – og hvilke der holder mest igen. Kilde: Diabetesforeningens undersøgelse ”Livet med diabetes 2019”, april 2019. 2.369 deltagere har svaret på spørgsmålene om hjælpemidler og behandlingsredskaber. Grafik: Ann-Britt Broström

Klavs Würgler Hansen fortæller, at foreløbige resultater fra patientgruppen bekræfter positive erfaringer fra andre studier: En overordentlig god effekt på langtidsblodsukker hos de dårligst regulerede patienter. Men også god effekt for de patienter, der har et langtidsblodsukker fra 53 mmol/mol (7 %) og op til de 70 mmol/mol (8,5 %), der er grænsen i de nu gældende regionale retningslinjer for udlevering af flash glukosemåling til voksne med type 1-diabetes.

Politisk opbakning

I oktober tegnede et nyt billede sig i det politiske landskab, der lægger sig tæt op ad Klavs Würgler Hansens overbevisning.

Efter år med halve løsninger og kassetænkning mellem kommuner og regioner om den nye sensorbaserede glukosemåling, herunder flash, kom der en politisk mulighed for at få løst op for området. Det viste en rundspørge, som TV2 Østjylland stod bag, til sundhedsordførere fra Folketingets partier. Her erklærede et flertal af Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Konservative og Venstre, at de er positive over for at tilbyde flash glukosemåling til alle med type 1-diabetes.

Den politiske åbning for en løsning for alle med type 1-diabetes kommer efter længere tids kritik fra blandt andre Diabetesforeningen.

– Med så stærk og bred politisk opbakning til en løsning, håber vi virkelig, at sundhedsminister Magnus Heunicke griber chancen for at finde en løsning. Ministeren bør invitere sundhedsordførerne til konkrete drøftelser, så mennesker med type 1-diabetes kan få den løsning, diabeteslægerne anbefaler. Og dermed en bedre behandling og livskvalitet, siger Ane Eggert Jackson, politisk chef i Diabetesforeningen.

Livskvalitet

Netop patienternes livskvalitet er et område, hvor Klavs Würgler Hansen er kritisk over for, at retninglinjerne ikke inddrager patienternes livskvalitet.

– Man kan spørge sig selv, hvad man ville foretrække, hvis det var ens nærmeste, der havde type 1-diabetes, spørger Klavs Würgler Hansen, der altså er overbevist om, at flash glukosemåling bliver standard i behandlingen af type 1-diabetes i tråd med anbefalingen fra diabeteslægernes faglige selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab.

CGM - vigtigste behandlingsredskab i forhold til blodsukker

Nyt amerikansk studie viser, at en kontinuerlig glukosemåler, CGM, er vigtigere end hvordan insulinen injiceres, når det kommer til behandling af type 1-diabetes.

Studiet viser, at deltagerne, der brugte CGM, havde et signifikant lavere langtidsblodsukker, HbA1c, og var mere stabile med færre tilfælde af akut lavt blodsukker, hypoglykæmi. Samtidig oplevede gruppen med kontinuerlig glukosemåler, at deres blodsukker i længere tid lå i det anbefalede interval (3,9-10,0 mmol/l). Fordelene ved brug af glukosemåler viste sig, uafhængigt af om patienterne brugte insulinpen eller insulinpumpe.

Også for type 2-diabetes

Ane Eggert Jackson, politisk chef i Diabetesforeningen, glæder sig over efterårets politiske opbakning til at følge lægernes faglige anbefalinger om, at type 1-diabetikere skal kunne få sensorbaseret glukosemålere, som bæres på kroppen.

– Det er meget positivt. Diabetesforeningen afventer nu, at se handling bag ordene, siger Ane Eggert Jackson.

I den nationale diabeteshandlingsplan fra 2017 fik børn og unge med type 1-diabetes krav på sensorbaseret glukosemåling. Mens voksne med type 1-diabetes og insulinkrævende type 2-diabetes fortsat risikerer at falde mellem stolene, fordi ansvaret for at bevilge den nye diabetesteknologi er delt mellem kommuner og regioner.

Senest vedtog regionerne, at kun de dårligst regulerede voksne med type 1-diabetes kan få adgang til udstyret. Det ser altså ud til at kunne ændres nu.

– Det er rigtigt godt, at de dårligt regulerede får tilbuddet. Men som samfund skal vi i højere grad gribe de potentialer, der er ved ny teknologi. Og der er rigtigt store potentialer i sensorbaseret glukosemåling, også for type 2-diabetikere, siger Ane Eggert Jackson, politisk chef i Diabetesforeningen og understreger:

– Vi mener, at alle med type 2-diabetes, der får insulin, også skal kunne få den nye teknologi, siger Ane Eggert Jackson.

Mellem to stole

Regionerne bevilger flash til voksne type 1-diabetikere, der har et langtidsblodsukker på 70 mmol/mol eller højere. Kommunerne vil typisk kun bevilge flash, hvis du er velreguleret med et langtidsblodsukker på 53 mmol/mol, da udstyret ellers er at betragte som et behandlingsredskab og skal bevilges af hospitalet. Ligger du på mellem 53 og 70, kan du derfor ikke regne med at få flash fra hverken kommunen eller hospitalet.

Kun 26 procent

I dag er det på landsplan kun 26 procent af Diabetesforeningens medlemmer med type 1-diabetes, der har en flash glukosemåler.

 Mange spørger om hjælp til at klage over en afgørelse fra kommunen, fordi de har fået afslag på udstyr til at måle blodsukker. En del ringer for at få vores vurdering af, om de vil kunne få bevilget specifikt udstyr.

Det fortæller Karsten Dyrebjerg, socialrådgiver i Diabetesforeningen.

I perioden februar til september 2019 drejer 172 henvendelser ud af 352 sig om flash glukosemåling. Størstedelen af henvendelserne, mindst 106, kommer fra folk med type 1-diabetes. Mens mindst 50 henvendelser kommer fra mennesker med type 2-diabetes.

Personerne er i en del tilfælde kommet i klemme mellem flere forskellige instanser, der afviser at bevilge flash glukosemåling med hver deres begrundelse.

Ny med diabetes? - her er begreberne

CGM
(continuous glucose monitoring). Kontinuerlig glukosemåler/sensor. Måler vævsglukosen kontinuerligt og sender værdierne til for eksempel en insulinpumpe eller en app på mobiltelefonen.

Sensorbaseret glukosemåler
Glukosemålere, der bæres på kroppen og gør brug af enten sensor- eller flashteknologi.

Flash glukosemåler
Eneste produkt på markedet er foreløbig FreeStyle Libre. Flashmetoden benytter sig af sensorteknologien. FreeStyle Libre prikkes fast, for eksempel på en arm og kan sidde i 14 dage. Glukoseværdien scannes med et medfølgende apparat ved at føre det hen over sensoren.

Blodsukkerapparat
Måler sukkerkoncentrationen direkte i blodet. Du sætter en engangsteststrimmel i blodsukkerapparatet og fører en lille dråbe blod ind i en strimmel i blodsukkerapparatet.

Fingerprikker
I fingerprikkeren sættes en lille nål, som man prikker hul typisk i fingeren med for at få blod ud. Blodet suges op på en lille strimmel i blodsukkerapparatet.

Strimler
En lille strimmel med et skarpt blad forenden, som sættes i blodsukkerapparatet for at suge blodet op fra fingeren.

Pumpe
En batteridrevet, computerstyret maskine, der leder insulin ind i kroppen. Insulinen føres gennem en lille slange og et blødt plastikkateter ind under huden.

Insulinpen
Den traditionelle metode at tage insulin på.

Skrevet af Michael Korsbæk og Stine Mørkeberg.


Flere artikler fra medlemsbladet november 2019

Familien Aagaard med deres hund

Looping betyder alt for vores familie

Familien Aagaard i Hørsholm har fået en helt anden hverdag, efter at Frederik er begyndt at bruge en looping-app på sin iPhone til at regulere sit blodsukker med.
Læs artiklen om looping
Cathrine Dragsbæk

Farvel til min sensorpusher

Cathrine Dragsbæk betalte selv for FreeStyle Libre i halvandet år. Det efterlod hende med spørgsmålet: Er jeg overhovedet noget værd?
Læs Cathrines historie
Poul Hansen

Lappeløsningen

Det giver Poul Hansen tryghed at kunne måle sit blodsukker derhjemme, men kommunen siger nej til en bevilling af teststrimler.
Læs Pouls historie
Herdis Jacobsen

Jeg bed smerten i mig

Aarhus Kommune mente, at Herdis Jacobsen var godt hjulpet med en fingerprikker, selvom målemetoden forværrede hendes gigtsmerter. Læs her, hvordan Herdis tovtrækkeri med kommunen endte.
Læs Herdis historie
Troels Krarup Hansen

Udstyret er derude – mennesker med diabetes får ikke glæde af det

Økonomi og indviklede retningslinjer spænder ben for, at mennesker med diabetes kan få det diabetesudstyr, de har brug for. Vi har spurgt Troels Krarup Hansen om udfordringerne med at få diabetesudstyr.
Læs interviewet med Troels Krarup Hansen

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes