MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Hvor stor er din risiko?

Hvad er egentlig din risiko for at miste et ben? At blive blind? Mange bekymrer sig i dag uden grund. I dette tema kan du blive klogere på risikoen for at udvikle nogle af de mest frygtede følgesygdomme til diabetes.

To ud af tre bekymrer sig om følgesygdomme. Men der er langt mindre grund til bekymring for følgesygdomme end tidligere, understreger forsker. 

Graf med følgende data: 35 % med diabetes har fået konstateret følgesygdomme. 52 % med følgesygdomme siger selv, at deres diabetes påvirker deres livskvalitet negativt i en eller anden udstrækning, mens det samme kun er tilfældet for 36 % uden følgesygdomme. 32 % med følgesygdomme vurderer deres eget helbred som dårligt eller mindre godt, sammenlignet med 14 % uden følgesygdomme. Flertallet både med og uden følgesygdomme synes dog, at de alt i alt har et godt helbred.

De fleste med diabetes bekymrer sig om at få følgesygdomme. 65 procent med diabetes er i en eller anden grad bekymrede for risikoen for at få alvorlige komplikationer. Heraf er 6 procent hele tiden bekymrede, 17 procent er ofte bekymrede, og 42 procent er af og til bekymrede. Det viser en ny stor undersøgelse, som Diabetesforeningen har foretaget blandt sine medlemmer med diabetes.

Bekymringerne må dog ikke tage overhånd, for den enkeltes risiko er i dag langt mindre end tidligere, understreger overlæge MARIT EIKA JØRGENSEN, som forsker i forekomsten af komplikationer til diabetes på Steno Diabetes Center Copenhagen.

– Hvis du har en lille bekymring, der gør, at du husker at komme til dine kontroller og passer din diabetes i dagligdagen, så er det jo fint. Men hvis det betyder, at du har en stor og daglig bekymring, som overskygger andre ting i dit liv og går ud over livskvaliteten, er det uhensigtsmæssigt. Det er værd at huske, at langt færre oplever alvorlige følgevirkninger af diabetes i dag end for bare 20 år siden, så der er mindre grund til bekymring i dag, siger hun.

De mest udbredte følgesygdomme

Diabetesforeningens medlemmer har svaret på, hvilke følgesygdomme de har:

Personer med type 1-diabetes:

  • 16 % har fodsygdomme (føleforstyrrelser i ben og fødder og fodsår)
  • 14 % har øjensygdom
  • 11 % har nervesygdom (neuropati)

Personer med type 2-diabetes:

  • 20 % har fodsygdomme (føleforstyrrelser i ben og fødder og fodsår)
  • 9 % har hjertesygdomme
  • 7 % har nervesygdom (neuropati). Ligeså mange lider af søvnapnø

Kilde: Diabetesforeningens Barometerundersøgelse, april 2019. 9.108 besvarelser fra en repræsentativ  gruppe af Diabetesforeningens medlemmer med diabetes. Medlemmerne har selv svaret på, hvilke følgesygdomme de har. Data fra patientregistre kan give et andet billede.

Læs i temaet "Færre får følgesygdomme"

Overlæge og forskningsleder Marit Eika Jørgensen på Steno Diabetes Center Copenhagen article tout

Færre får følgesygdomme

Der er mindre grund til bekymring for følgesygdomme end tidligere. Diabetesforeningen har spurgt overlæge Marit Eika Jørgensen, som forsker i forekomsten af følgesygdomme til diabetes.
Læs artiklen med Marit Eika Jørgensen
Læge Christian Stevns

Kan cannabis dulme nervesmerter?

Fodproblemer og nervesygdom er nogle af de mest hyppige følgesygdomme. Nyt forskningsprojekt skal finde ud af, om medicinsk cannabis kan gøre en forskel for de mange, der har smerter på grund af nerveskader.
Læs artiklen om cannabis og nervesmerter
kvinde og barn snakker sammen

Tal med dit barn om følgesygdomme

Er du forælder til et barn med diabetes og fylder tankerne om følgesygdomme meget? Børne- og ungekonsulent i Diabetesforeningen Ida Astrup Jørgensen giver dig råd om, hvordan du kan tage snakken med dit barn.
Læs de gode råd til snakken med dit barn

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes