MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetesforeningen advarer mod at blive testet for diabetes hos optikeren

21. oktober 2015 Tilbage

Danske optikere tilbyder deres kunder screening for diabetes og kontrol af diabetespatienter. Men optikerne er ikke klædt fagligt godt nok på, og det kan få alvorlige konsekvenser for folks syn, mener Diabetesforeningen. 

Diabetesforeningen advarer mod at få foretaget screening for diabetes samt screening for følgesygdomme af diabetes hos optikeren. Hos Profil Optik screener man allerede i dag sine brillekunder, og Louis Nielsen og flere andre optikere reklamerer med, at kunder kan få foretaget såkaldte sundhedstjek.

Øje _460px

Næsten alle mennesker med diabetes udvikler over tid forandringer i nethinden pga. sygdommen. Ved diabetisk øjensygdom (retinopati) sker der forsnævringer i øjets små blodkar, som kan give nedsat blodforsyning og blødninger på øjets nethinde. Dette kan føre til nedsat syn og i værste fald blindhed. Du bør derfor regelmæssigt gå til øjenlægen.

Diabetesforeningen mener, at den bedste øjenkontrol foregår ved øjenlægerne. Hos optikeren er der stor risiko for falske resultater og deraf følgende manglende behandling.

Torsten _156 Px

Diabetesforeningens lægefaglige chefrådgiver og professor ved Aarhus Universitet, Torsten Lauritzen.

- Øjenlægerne er de eneste kompetente fagpersoner, der er i stand til at foretage en ordentlig og kvalificeret diabetesundersøgelse af øjnene. Optikerne vil overse behandlingskrævende øjenforandringer, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for patienternes syn. Desuden kan man ikke ud fra en normal øjenundersøgelse udelukke, at en patient har diabetes, siger Torsten Lauritzen, Diabetesforeningens lægefaglige chefrådgiver og professor ved Aarhus Universitet.

Falsk tryghed

Brug din øjenlæge

  • Du bør regelmæssigt gå til øjenlægen.
  • Din øjenlæge kan opdage synstruende forandringer, du endnu ikke selv har mærket.
  • Snak med din øjenlæge om, hvor ofte du bør have dine øjne kontrolleret.
  • Hvis din diabetes er velbehandlet, bør du gå til kontrol med 1-2 års mellemrum.
  • Hvis din diabetes ikke er velbehandlet, eller der er tegn på begyndende øjenforandringer, vil din øjenlæge se dig med kortere interval.

Torsten Lauritzen påpeger, at en ”frifindelse” for diabetesforandringer i øjnene foretaget af optikeren kan give folk falsk tryghed.

- Optikernes udstyr når ikke ”langt nok omkring” i nethinden til at give den korrekte vurdering. Her vil en brillekunde, der allerede har diabetes kunne få besked om, at øjenundersøgelsen er normal, selv om der kan være behandlingskrævende forandringer. Det giver falsk tryghed, som kan udskyde en relevant behandling med synsskade til følge, siger han.

Optikernes screeninger overflødige

I Danske Øjenlægers Organisation deler man Diabetesforeningens bekymring. Her mener man, at diagnostik, behandling og kontrol af diabetespatienters øjne er og bliver en øjenlægelig opgave.

Jens Andresen

Jens Andresen, øjenlæge, Ph.D., formand for Danske Øjenlægers Organisation.

- Øjenlægerne og Danske Regioner har i foråret indgået en overenskomst, der sikrer diabetespatienterne kortere ventetid på undersøgelse. Blandt andet er der netop etableret fotoscreening, der bliver udført af uddannet klinikpersonale og bedømt af øjenlægerne. Ikke blot er optikernes tilbud om screening og kontrol af diabetes overflødigt, det lever heller ikke op til de kvalitetskrav, som findes på området, siger Jens Andresen, øjenlæge, Ph.D., formand for Danske Øjenlægers Organisation.

Af Jacob Gyldenløve Aaen, jga@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes