MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Fokus på hele familien skal styrke forebyggelsen af type 2-diabetes

13. juni 2016 Tilbage

Familier med type 2-diabetes inde på livet skal klædes bedre på til at støtte hinanden. Det kan skabe bedre rammer om forandring i hverdagen – og måske endda forhindre at flere familiemedlemmer udvikler diabetes. Det er nogle af tankerne bag Diabetesforeningens store PIFT-projekt, som er blevet præsenteret på verdens største diabetes-konference i USA.

NEW ORLEANS, USA

Det er ikke kun børn, søskende og forældre, der har en højere risiko for at arve type 2-diabetes. Det gælder også ægtefæller. Mange pårørende til mennesker med type 2-diabetes mangler dog viden om den store genetiske og miljømæssige arvelighed, der er forbundet med sygdommen.Den manglende viden har stor betydning – ikke kun for det enkelte familiemedlem, men for hele families hverdag og velbefindende.

Tue _ada

Tue Helms Andersen foran plakat med de foreløbige resultater af PIFT-projektet, som han har præsenteret på ADA-konferencen.

 - Det bliver i stigende grad anerkendt, at familieinvolvering er vigtig i diabetesbehandlingen. Hvis det er muligt at skabe et fælles ønske om forandring i hverdagen i en familie, er det nemmere at være sammen om forandringerne, og samtidig er gevinsten stor for alle. Desværre er mange familiemedlemmer i tvivl om, hvordan de skal støtte – og positiv og negativ støtte opstår ofte i samme situationer, siger forskningsmedarbejder og projektleder i Diabetesforeningen Tue Helms Andersen.

Treårigt projekt

Hvad er ADA?

Billede mangler
  • ADA er forkortelsen for den amerikanske diabetesforening, American Diabetes Association, der hvert år holder en videnskabelig konferece.
  • Konferencen med navnet The Annual Scientific Sessions finder i år sted for 76. gang og foregår denne gang i New Orleans i delstaten Louisiana.
  • Mere end 16.000 diabetesforskere, læger, sygeplejersker og andre diabetesbehandlere fra mere end 120 lande deltager i konferencen, der er verdens største om diabetes.
  • De mange deltagere samles i fem dage for at dele ideer, viden og fremskridt inden for diabetesforskning omkring årsager, forebyggelse, diagnosticering og behandling.
  • De kan blandt andet vælge imellem mere end 2.500 videnskabelige præsentationer. Eller de kan gå på opdagelse, når de mange firmaer viser det nyeste og det bedste, de kan præstere inden for blandt andet blodsukkermålere, pumper, sensorer og andre diabetes-gadgets.

Tue Helms Andersen præsenterede mandag lokal amerikansk tid projektet PIFT (Pårørendeinddragelse, Forebyggelse og Tidlig opsporing i familier med type 2-diabetes), som Diabetesforeningen søsatte ved årsskiftet 2015, på verdens største diabetes-konference i New Orleans i USA.

Projektet skal over en treårig periode samle ny viden om familiers behov for inddragelse og støtte i forbindelse med familiemedlemmers diabetes. Derefter skal der udvikles nye modeller, metoder og konkrete værktøjer til at inddrage pårørende i uddannelse af personer med type 2-diabetes.

Projektet startede med en større behovsanalyse blandt sundhedsprofessionelle undervisere og familier, hvor minimum én person har diabetes.

Mangler viden om livsstil og arvelighed

Tue Helms Andersen forklarer, at behovsanalysen blandt andet viser, at personer med type 2-diabetes sjældent gør noget for forhindre, at deres ægtefælle eller samlever selv udvikler sygdommen – ligesom ægtefællen eller samleveren heller ikke gør noget for at forhindre det.

- Det skyldes primært manglende viden om vigtigheden af en sund livsstil, men også manglede kendskab til risikoen for selv at udvikle type 2-diabetes, når ens ægtefælle eller samlever allerede har sygdommen, siger Tue Helms Andersen og fortsætter:

- I mange familier betragter man risikoen for helbredsproblemer som ens eget ansvar – noget, som ikke engang familiemedlemmer skal blande sig i. Hvis de gjorde, ville det styrke mulighederne for forebyggelse og tidlig diagnosticering, forklarer han.

Bekymringer og skyldfølelse

Hvad er PIFT?

Diabetesforeningen har sammen med Health Promotion Research, Steno Diabetes Center, Region Syddanmark og Region Hovedstaden modtaget 4.000.000 kroner til projektet af Sundhedsministeriet. Derudover bidrager parterne selv til projektet med 2.000.000 kroner.

Formålet med projektet er, at parterne i fællesskab skal samarbejde om et forskningsbaseret udviklingsprojekt, som skal medvirke til at støtte og rådgive familier, hvor minimum én person har diabetes.

Projektet skal over en treårig periode udvikle og afprøve udvalgte sundhedspædagogiske redskaber og principper, der er særligt egnede til:

1) at forebygge og opspore type 2-diabetes blandt familiemedlemmer.

2) at støtte og styrke egenomsorg og handlekompetence i familierne.

3) at kompetenceudvikle sundhedsprofessionelle undervisere, så de klædes bedre på til at inddrage familiemedlemmer.

Tue Helms Andersen tilføjer, at behovsanalysen også viser, at mange forældre bekymrer sig om, at deres børn og børnebørn skal udvikle type 2-diabetes.

- Disse bekymringer er ofte ledsaget af skyldfølelse på grund af deres egen usunde livsstil og manglende indførelse af en livsstilsændring i den resterende familie. Bekymringer og skyldfølelse kan undertiden være motiverende for en forebyggende adfærdsændring i familien. Men forældrene har tendens til ikke at ville gribe ind i forhold til deres voksne børn, forklarer han.

Metoder og værktøjer testes

Ifølge Tue Helms Andersen bør familien som et hele altså tages alvorligt, hvis personer skal gennemføre forandringer i deres hverdag. Samtidig er der et klart behov for mere viden om, hvordan familiemedlemmer bedst støtter hinanden. Her håber han, at PIFT-projektet kan være med til at give nogle svar inden længe.

Med behovsanalysen i rygsækken gennemførte partnerne bag projektet for nylig en idégenereringsfase, hvor både familier og undervisere igen er blevet inddraget i arbejdet med at udvikle nye metoder og værktøjer til at inddrage pårørende i uddannelse af personer med type 2-diabetes. I øjeblikket bliver de forskellige metoder og værktøjer så testet og videreudviklet inden en større evaluering i starten af 2017.

Af Jacob Gyldenløve Aaen, jga@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes