MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Jo mere bevægelse jo bedre

12. august 2016 Tilbage

Fysisk bevægelse modvirker risikoen for type 2-diabetes, og nu tyder et nyt omfattende studie på, at risikoen falder markant, hvis man bevæger sig endnu mere end Sundhedsstyrelsens minimumsanbefalinger.

Tag trappen i stedet for elevatoren, spænd cykelhjelmen og lad bilen stå i garagenog sørg for mindst to gange om ugen at få løbet, svømmet eller på anden måde rørt dig så meget, at du bliver så forpustet, at det er svært at føre en samtale. Det er i korte træk Sundhedsstyrelsens råd til, hvordan man nedbringer risikoen for en lang række sygdomme herunder type 2-diabetes.

De anbefalinger skal man fortsat følge, men ifølge et nyt omfattende australsk-amerikansk studie offentliggjort i tidsskriftet British Medical Journal ser det ud til, at der er væsentlige gevinster at hente ved at motionere endnu mere end det anbefalede.

Torsten _156 Px

Studiet tyder på, at jo mere bevægelse jo bedre forebygger type 2-diabetes, men at der trods alt er en grænse, siger Torsten Laurtizen.

- Studiet bekræfter, at den anbefalede minimumsgrænse for fysisk aktivitet, som svarer til cirka 30 minutters gang om dagen, er relateret til lavere forekomst af en række sygdomme. Men studiet viser også, at jo mere fysisk aktiv du er, des større synes den sygdomsbeskyttende effekt at være, siger lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen, professor Torsten Lauritzen, Aarhus Universitet.

Grænser for effekten

Forskerne har foretaget en såkaldt metaanalyse og sammenholdt resultaterne fra 174 studier for at finde frem til det niveau af motion, der bedst modvirker risikoen for type 2-diabetes, åreforkalkningssygdomme i hjertet, slagtilfælde og bryst- og tarmkræft. 

Ifølge forskerne er der dog en grænse for, hvor meget, man kan formindske risikoen ved hjælp af fysisk aktivitet. Man kan højst reducere risikoen for type 2-diabetes med ca. 28 % ved motion – når man har nået det niveau, opnår man ikke yderligere reduktion, hvis man fortsætter med at træne.

- Der synes at være en øvre grænse, således at fysisk aktivitet ud over hvad der svarer til for eksempel tre timers gang dagligt, ikke giver øget beskyttelse mod sygdom. Forskerne bag studiet påpeger, at alle former for fysisk aktivitet tæller med, for eksempel rengøring, græsslåning, trappegang, gang, cykling, løb og sex, siger Torsten Lauritzen. 

Af Helge Coroli Frandsen hcf@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes