MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst

21. november 2016 Tilbage

Torsten På Update

Professor Torsten Lauritzen taler ved Diabetes Update, der er Diabetesforeningens årlige konference for behandlere og andre fagpersoner, der arbejder med diabetes. 

De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen.

Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere.

Tidlig opsporing redder liv:

- Jo tidligere type 2-diabetes opdages, allerhelst inden der er symptomer, des bedre er muligheden for at give behandling, der udskyder eller helt forhindrer de alvorlige følgesygdomme og for tidlig død. Derfor bør Danmark via en forskningsbaseret indsats få afprøvet og evalueret forskellige modeller for tidlig opsporing af mennesker i højrisikopgrupper for diabetes, siger Torsten Lauritzen. 


Undersøgelsen viser, at de raskeste patienter, som ikke umiddelbart behøver medicin til at regulere blodsukkeret, får mindre af den forebyggende blodtryks- og kolesterolsænkende medicin, end de sygeste patienter, der har behov for medicin til at sænke blodsukkeret.

- Det er forkert, at lade behovet for blodsukkersænkende medicin bestemme, om patienterne skal have blodtryks- og kolesterolsænkende medicin. Undersøgelsen bekræfter klart, at medicinen har betydning for hvor længe, man lever med diabetes. Derfor er det vigtigt, når man får konstateret type 2-diabetes, at man samtidig også begynder på medicinsk behandling for både blodsukker, blodtryk og kolesterol. Sund kost og mere motion kan sjældent gøre det alene, hvis man vil leve længe med sin diabetes, siger Diabetesforeningens lægefaglige chefrådgiver, professor ved Aarhus Universitet, Torsten Lauritzen.

Læger undervurderer sygelighed 

Undersøgelsen har også vist, at der er en betydelig og uacceptabel variation i, hvor mange patienter det enkelte lægehus sætter i behandling. Nogle lægehuse er gode til at få alle diabetespatienter til at hente kolesterolsænkende medicin på apoteket, mens andre lægehuse ikke har fået én eneste patient til at hente kolesterolsænkende medicin. Og, det har konsekvenser: 

Patienterne får nemlig hjertekarsygdomme eller dør tre gange så mange gange hos de læger, der udskriver mindst kolesterolsænkende medicin. Nogle praktiserende læger underbehandler således en betydelig del af diabetespatienterne.

- Nogle praktiserende læger og patienter er nok tilbøjelige til at tænke, at diabetikere med lavt blodsukker ikke behøver forebyggende medicin. Men patienterne skal også forstå, at det faktisk nytter at tage et par piller. Det er ikke fordi, de ikke skal have en sund livsstil, men de skal se medicinen som et meget vigtigt og livsforlængende supplement, siger Torsten Lauritzen.

Regeringen har netop fået bred opbakning i Folketinget til en ny national handleplan, Diabetesplan 2. Den skal ifølge Diabetesforeningen indeholde klare mål for at indsamle data og monitorere og forbedre behandlingskvaliteten, så alle patienter får nedsat den øgede risiko for hjertekarsygdom og for tidlig død.

Om ADDITION-studiet:

ADDITION-studiet kortlægger effekten af livsstilsændringer og tidlig medicinsk behandling hos type 2-diabetikere fundet ved tidlig opsporing i almen praksis i Danmark, England og Holland.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes