MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetesforeningen og PLO enige: Almen praksis skal styrkes

05. april 2017 Tilbage

I 2025 vil over en halv million danskere have type 2-diabetes. Den udfordring kræver en målrettet styrkelse af almen praksis. Det er budskabet fra Diabetesforeningen og PLO i et nyt, fælles udspil.

Rygraden i det danske sundhedsvæsen er almen praksis, men i de senere år er de praktiserende læger blevet færre, selv om opgaverne er vokset.

Kvindelig praktiserende læge taler med sin patient
De praktiserende læger og Diabetesforeningen er enige om, at lægerne skal have bedre tid til at tage sig af patienter med type 2-diabetes, til at opspore flere med type 2-diabetes tidligere og samtidig deltage i kvalitetsudvikling baseret på data. Det er nogle af elementerne i et fælles udspil.

Den udvikling skal vendes. Med type 2-diabetes som en af de hurtigst voksende kroniske sygdomme i Danmark vokser kravene til almen praksis massivt. Derfor er Diabetesforeningen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) gået sammen om et fælles oplæg til styrkelse af almen praksis.

Udspillet peger på, at patienten skal være centrum for en sammenhængende indsats, hvor der er høj kvalitet og den tid, der er nødvendig for den enkelte og dermed også til at bekæmpe ulighed i sundhed.

Flere ressourcer skal give mere tid

Grundlæggende peger Diabetesforeningen og PLO på, at der skal være mere tid til den enkelte diabetespatient, så kvaliteten bliver højere, og at der derfor er behov for flere ressourcer til almen praksis.

Det skal gøre det muligt at løfte indsatsen for patienter og pårørende på en række konkrete områder:

  • Egen læge kender den enkelte diabetespatient og familie bedst, og er derfor den nærmeste til at stå for en samlet indsats, som også omfatter det psykosociale. Det kræver tid, som lægen skal have.
  • Der skal indføres såkaldte overdragelseskonsultationer, så hospital, almen praksis og kommune samarbejder bedre. Det skaber sammenhæng for patienten.
  • Der skal prioriteres ressourcer til, at almen praksis kan varetage en bedre opsporing og en mere opsøgende indsats over for sårbare patienter. Det skal sammen med en datadrevet kvalitetsudvikling sikre, at almen praksis gør mere for dem, som har størst behov.

Bedre samarbejde og ledelse

Hele praksissektoren skal udvikles, hvis vi som samfund skal kunne håndtere diabetesudfordringen, mener Diabetesforeningen:

Henrik Nedergaard mener, at de praktiserende læger er den vigtigste partner for patienter med type 2-diabetes.

- Vi er enige med PLO om, at almen praksis må og skal styrkes, fordi det er til gavn for mennesker med type 2-diabetes og deres pårørende. Den enkeltes egen læge og almen praksis som sådan skal have styrken til at være den vigtigste medspiller og tovholder for personer med type 2-diabetes. Det kræver en udvikling, som vi og PLO er enige om, siger Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard.

I det fælles udspil fra de to organisationer er der skitseret konkrete veje til bedre omsorg og behandling for patienter og pårørende, en højere faglig kvalitet og mere tid for lægerne, ligesom det understreges, at der er behov for nye tværgående samarbejder og bedre ledelse.

Det er nødvendige tiltag for at sikre, at de flere hundrede tusinde danskere med type 2-diabetes også i fremtiden kan være sikre på en optimal og individuel diabetesbehandling- og omsorg.

Ingen skal tabes mellem to stole

- Diabetes og de sygdomme, der følger med, hvis man ikke er velbehandlet, har store konsekvenser for den enkelte persons livskvalitet og er meget dyrt for samfundet. Desværre rammer diabetes meget skævt, så de svageste borgere er dem med de fleste komplikationer, siger Birgitte Ries Møller, bestyrelsesmedlem i PLO, og fortsætter:

- De praktiserende læger har et unikt kendskab til borgerne, som kan benyttes målrettet til at bekæmpe uligheden i sundhed og de værste følgesygdomme. Men det kræver, at rammerne er til stede i almen praksis for, at den praktiserende læge kan spille en endnu mere aktiv rolle både i at sikre hurtig udredning og tæt opfølgning. For os er det vigtigt, at vi bruger mere tid på de patienter, der har mest brug for det, og at ingen patienter bliver tabt mellem to stole, siger Birgitte Ries Møller.

Udspillet fra Diabetesforeningen og PLO om styrkelse af primærsektoren og mere lighed i sundhed skal ses i sammenhæng med, at en ny national handleplan for diabetes, Diabetesplan II, er ved at blive udarbejdet. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes