MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Har golf en gavnlig effekt på type 2-diabetes?

08. maj 2017 Tilbage

Nyt dansk forskningsprojekt skal undersøge om golf kan øge det fysiske aktivitetsniveau hos mennesker med type 2-diabetes. Diabetesforeningen har rekrutteret deltagere.

Det er almindelig kendt, at motion medvirker til bedre livskvalitet, når man har type 2-diabetes - ligesom motion også kan være med til at forebygge sygdommen. Men gælder det også, når man spiller golf? Det har forskere fra Aarhus Universitet og Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, København Universitet sat sig for at undersøge over det næste års tid.

Det vil gennem det næste år blive undersøgt, om en tur på golfbanen, kan hjælpe mennesker med type 2-diabetes til et øget fysisk aktivitetsniveau. Foto: Claus Bjørn Larsen.

I disse dage gennemgår 60 personer med type 2-diabetes således en lang række medicinske test for at kende deres diabetestilstand og fysiske formåen ved forsøgets start. Deltagerne vil efter de indledende test blive delt i to grupper efter lodtrækning. Den ene gruppe bliver tilbudt et 12 måneders golftræningsforløb i en golfklub, mens den anden gruppe ikke skal spille golf – men derimod fungere som kontrolgruppe. Undervejes i forløbet følger forskerne samtlige deltagere for at se, om de, der spiller golf, opnår gavnlige effekter i forhold til deres type 2-diabetes.

- Når man spiller golf er man i bevægelse i lang tid ad gangen samtidig med, at man indgår i et socialt fællesskab. Derudover henvender golf sig til folk i alle aldre, men bliver især spillet af folk over 50 år, som også er den aldersgruppe, hvor forekomsten af type 2-diabetes er højest. Derfor er rigtig interessant for Diabetesforeningen at få undersøgt sundhedseffekten af at spille golf regelmæssigt, siger Kirsti Pedersen, der er motionskonsulent i Diabetesforeningen, der har hjulpet med at rekruttere deltagere til forskningsprojektet.

Første studie af sin art

I 2015 udførte forskerne et mindre pilotstudie med 14 personer med type 2-diabetes, der alle fik tilbudt et golftræningsforløb. 10 ud af 14 (71 %) gennemførte dette forløb, hvilket ifølge forskerne er højt sammenlignet med andre publicerede træningsforløb, hvoraf mellem 18 og 47 % gennemfører. Hele 60 % af deltagerne, der gennemførte træningsforløbet forsatte senere med et golfmedlemskab. Pilotprojektet viste altså, at golf har potentialet til at fastholde en ændring i den fysiske aktivitet.

En af de 60 forsøgsdeltagere får testet sit kondital. Deltagerne får i den indledende undersøgelse blandt andet også taget urin- og blodprøver, målt blodtryk, vægt, højde og liv- og hoftevidde, ligesom de alle gennemgår spørgeskemaer om deres mentale sundhed og generelle velbefindende. Foto: Alexander Sidelmann Christensen.

Det store studie, der netop er skudt i gang, vil være den første kontrollerede, randomiseret undersøgelse af, om golf direkte kan påvirke sygdomsforløbet hos personer kendt med type 2-diabetes:

- Motion er en central og veldokumenteret del af behandlingen af type 2 diabetes. Vi tror, at golfsporten rummer en række motiverende faktorer for patienter, der ellers taber gejsten i de gængse træningstilbud. Vores håb er, at et golftræningsforløb både vil øge den fysiske aktivitet og fastholde patienterne i en aktiv livsstil på længere sigt, siger Alexander S. Christensen, læge og ph.d.-studerende ved Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, Københavns Universitet.

Flere skal have øjnene op for golf

Dansk Golf Union (DGU) er en del af forskningsgruppen og sørger blandt andet for, at tre golfklubber (Holbæk, Smørum og Mollerup) stiller sig til rådighed for, at de personer med type 2-diabtes, der bliver tilbudt et træningsforløb, kan komme ud og prøve kræfter med golfkøllerne.  I DGU har kommunikationschef Jesper Jürgensen store forventninger til projektet.

- Vi håber, at forskningsprojektet kan skabe evidens for, at golf er sundt og en god sport for mennesker med type 2-diabetes. Det kan give os erfaring med at skabe et særligt tilbud for mennesker med type 2-diabetes med i række golfklubber, og forhåbentlig gøre flere end i dag interesserede i at komme ud og spille golf i landets mange golfklubber, siger han.

Diabetesforeningen og DGU har etableret et strategisk samarbejde til og med 2020, som bl.a. har til formål at skabe flere medlemmer til begge organisationer. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes