MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Indsnævring af diabetes-hjælpemidler skaber frustration

15. december 2017 Tilbage

Ti kommuner på Københavns Vestegn har en indgået en aftale om hjælpemidler til diabetikere, der skaber utryghed og frustration. Mangelfuld kommunikation fra kommunerne får dumpekarakter af Diabetesforeningen.

Der måles blodsukker på den konventionelle måde med apparat og strimler på Folkemødet i 2014.
Hjælpemidler er vigtige for mennesker med diabetes, og derfor skal kommuner udvise omhu, når de ændrer i sortimentet og valgmulighederne.

En række kommuner i omegnen af København, den såkaldte Vestegn, sender i øjeblikket breve ud til mennesker med diabetes om ændringer i hvilke hjælpemidler, man kan vælge imellem.

Sådan skal du forholde dig

Hvad kan du gøre, hvis du har fået brev fra din kommune om, at der vil ske et skift i dine hjælpemidler:

 • Bede kommunen om at prøve apparatet i 14 dage og herefter melde tilbage om det fungerer for dig.
 • Kontakte kommunen og oplyse dem, hvis du har særlige behov, fx på grund af flere sygdomme eller  i forhold dit arbejde.
 • Eksempler på særlige behov kan være brug af insulinpumpe, nedsat syn, gigt i fingrene eller andet, som gør det vanskeligt for dig at anvende et hvilken som helst blodsukkerapparat, penkanyler mm.( Listen er ikke udtømmende. Der kan være andre særlige forhold lige netop for dig).
 • Snak evt. med din behandler om, hvad der er det bedst egnede hjælpemiddel for dig, og hvorfor.
 • Henvende dig til Diabetesforeningen for rådgivning på telefon 66 12 90 06 eller social@diabetes.dk  

Hjælpemidler, der blandt andet bruges til at måle blodsukker med og dermed sikre en god diabetesbehandling, er afgørende for hverdagen for mange med diabetes, og derfor skal kommuner være ekstra omhyggelige, når forholdene ændrer sig.

Det er ikke mindst vigtigt, når de ti kommuner vælger at indsnævre de valgmuligheder, diabetikere har. Alligevel får Diabetesforeningens rådgivere mange henvendelser fra bekymrede mennesker med diabetes i de ti kommuner, der blandt andet oplever, at bevillinger stoppes, før brugeren er informeret.

Det er dårlig forvaltningsskik, mener Diabetesforeningen:

- Det kan vi naturligvis ikke være tilfredse med. Det er kommunens opgave at sørge for, at processen går rigtigt til.  Diabeteshjælpemidler handler også om tryghed. Det er utrygt og til gene, når man pludseligt opdager at man ikke kan bestille de hjælpemidler man plejer. Det er simpelthen dårlig forvaltningsskik ikke at sikre information af borgeren, førend bevillingen ændres, siger socialfaglig chefrådgiver Signe Hasseriis fra Diabetesforeningen.

Forståelig frustration

De ti kommuner, som er gået sammen om et såkaldt fælles indkøb af diabeteshjælpemidler, er Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. De har sammen indgået en kontrakt med en bestemt leverandør om et meget smalt sortiment af hjælpemidler.

Det giver uro og frustration hos mennesker med diabetes, som pludselig oplever ikke længere at kunne få det udstyr til eksempelvis blodsukkermåling, de er vant til at bruge:

- Hjælpemidler en vigtige for at få hverdagen med arbejde, fritid og familie til at fungere. Derfor har det også stor betydning, hvis man pludseligt ikke har adgang til de hjælpemidler, man plejer at bruge. Derfor er det forståeligt, det giver uro, og netop derfor bør Kommunerne bør udvise en særlig omhu for både at overholde regler og god forvaltningsskik. Det halter her, siger Signe Hasseriis.

Tidligere på året opstod en lignende sag om ringe information om indsnævring af hjælpemidler til mennesker med diabetes i Slagelse Kommune. Først efter skarp kritik fra Diabetesforeningen ændrede fik kommunen rettet op.

Hvad skal kommunen gøre?

Hjælpemidler som for eksempel testmateriale til at måle blodsukker med, er hjælpemidler, som kommuner har pligt til at udlevere til mennesker med diabetes. Kommunen skal overholde en række krav i forhold til hjælpemidlerne: 

 • Kommuner skal vurdere, om et bestemt blodsukkermåleapparat er ”bedst egnet – men billigst”. Det vil sige, kommunen skal se på funktionen, før prisen kommer ind i billedet.
 • Kommunen må vælge en bestemt leverandør/forhandler, og må også vælge nogle bestemte apparater; altså et bestemt sortiment.
 • Kommunen kan kun bestemme, at alle borgere skal have nye blodsukkermåleapparater, hvis det nye har samme funktioner som det det gamle.
 • Hvis funktionerne ikke er de samme, er kommunen nødt til at se på hver enkelt ansøgers situation. Det kaldes en konkret og individuel vurdering.
 • Kommuner skal altid informere ordentligt og vejlede om andre muligheder, herunder muligheden for frit valg af hjælpemidler.
 • Kommunen skal skrive om du har adgang til at klage og hvordan.

Kommunen skal sikre tryghed

Diabetesforeningen gør en stor indsats for at støtte kommuner i at gennemføre gode processer i forbindelse med udbud, hvor brugerne høres, og arbejder med at sikre, at den information, der gives til mennesker med diabetes er retvisende, målrettet og fuldstændig.

Derfor frustrerer det Signe Hasseriis, når kommuner ikke følger rådene om ordentlige processer og information:

- Det skaber urimelig og helt unødvendig utryghed hos dem, der hele handler om, nemlig mennesker med diabetes. Kommunen skal støtte mennesker med diabetes, der har brug for hjælpemidler, så de forstår de meget komplicerede regler, der er, og så de, hvis de skal skifte til en anden slags hjælpemiddel, ikke bliver utrygge, siger Signe Hasseriis.

Standardbreve ikke ok

Den hjælp, man kan forvente, gives ikke, når kommunen blot sender standardbreve ud til alle med diabetes uden at tage i betragtning om informationerne er relevante for den enkelte. På samme måde er det bekymrende, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang giver de berørte en skriftlige afgørelse, når de har krav på det.

Kravet om en skriftlig afgørelse er vigtig, hvis det nye apparat, man får bevilget til for eksempel blodsukkermåling, har nye eller ændrede funktioner. En funktion kan eksempelvis være, at et apparat tilgodeser et synshandicap, gigt i fingrene, at man anvender pumpe eller har særlige behov i forbindelse med sit arbejdsliv.

Skifte er ikke ulovligt

Det er dog ikke i sig selv imod reglerne, at en diabetespatient skal skifte til et andet apparat på grund af, at kommunen har valgt en ny leverandør, understreger Signe Hasseriis:

- Serviceloven gør det muligt for kommunerne at fortolke menneskers behov meget snævert og ud fra kortsigtede hensyn. Derfor insisterer vi på, at kommunerne skal opføre sig på en måde, der giver borgerne den retssikkerhed, de har krav på. Det indebærer efter vores vurdering, at der skal skelnes mellem de brugere, som har særlige behov, og dem, som godt kan anvende mere standardiseret måleudstyr, siger Signe Hasseriis.

Man kan ikke være sikker på at kunne beholde et bestemt hjælpemiddel, fordi man er glad for det og vant til at anvende det. Men man kan gøre brug af sin ret til frit valg og selv betale den eventuelle pris-difference mellem det hjælpemiddel, kommunen tilbyder, og det hjælpemiddel, man selv ønsker.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Hvad er et kommunalt udbud?

Et udbud er en lovbestemt proces, som skal foretages, når kommunerne indkøber ydelser af en vis størrelse. Kommunerne beder en række firmaer give tilbud på bestemte produkter. I forbindelse med et udbud skal både brugerrepræsentanter og kommunens handicapråd involveres.

Når udbuddet er slut indgår kommunerne en flerårig kontrakt med et eller flere firmaer, hvorfra brugerne i kommunen fremover skal købe deres diabeteshjælpemidler.

Se mere i Diabetesforeningens fokuspapir om kommunale udbud: https://frivillig.diabetes.dk/media/12285644/KOMMUNALE-UDBUD-08.10.2016.pdf

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes