MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Multisyge har krav på bedre sammenhæng

03. marts 2017 Tilbage

En ny hvidbog om multisygdom sætter spot på behovet for mere sammenhæng i sundhedsvæsenet. Derfor er et af Diabetesforeningens krav til den kommende diabetesplan II, at det såkaldte one-stop-service skal være standard på sygehusene.

Hvis man har diabetes og samtidig hjertesygdom, nedsat nyrefunktion og skal have tjekket øjne og fødder med jævne mellemrum, så kan man ende med at skulle afsted til mange forskellige kontroller på mange forskellige sygehusafdelinger, speciallæger og hos fodterapeuter.

Det skal der gøres op med i den kommende diabetesplan II, mener Diabetesforeningen:

Vi har værktøjerne, så der skal ledelse til at få mere sammenhæng gennemført, mener Henrik Nedergaard.

- Man spilder patienternes tid og udnytter sundhedsvæsenets ressourcer dårligt, hvis ikke man sætter patienten i centrum som et helt menneske. Det skal der gøres op med, og derfor skal sundhedsvæsenet indrettes med en langt større sammenhæng for patienten, siger administrerende direktør Henrik Nedergaard, som understreger, at det indebærer en kulturændring:

- Det kræver først og sidst bedre politisk og administrativ ledelse. Det har vi sagt i årevis, og det er stadig lige aktuelt, siger Henrik Nedergaard.

Pres på sundhedsvæsenet

En netop udsendt hvidbog om multisygdom sætter spot på, at mange har flere sygdomme udover for eksempel diabetes. Det presser sundhedsvæsenet, fordi specialerne i dag ikke koordinerer og samarbejder, så den enkelte kan blive indkaldt én dag til diabeteskontrol, én dag til hjerteundersøgelse, én dag til nyrekontrol og samtidig selv skal sørge for at få sine fødder undersøgt ved en statsautoriseret, privatpraktiserende fodterapeut.

- Vi har ikke indrettet vores sundhedsvæsen, så det matcher et sygdomsbillede med mange multisyge. Lægerne lærer jo at se specifikt på det, de er specialister i, men de mulitisyge mennesker fejler jo mange ting på én gang, siger overlæge og forskningsleder Anne Frølich fra Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme på Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler i dag til Jyllands-Posten.

Hun står bag hvidbogen om multisygdom sammen med blandt andre professor Frede Olesen.

Sammenhæng skal være standard

En af løsningerne er bedre sammenhæng, og det kan skabes ved at indføre one-stop-service som en standard på sygehusene i den nye diabetesplan II, som udvikles netop nu.

Det mener Diabetesforeningen:

- Systemet skal tage ansvar for det enkelte, hele menneske og ikke blot se folk som en række adskilte lidelser. Derfor skal one-stop-service, som man eksempelsvis ser det på Holbæk Sygehus fremover være standard. Det skaber sammenhæng, tvinger de forskellige fagpersoner til at samarbejde og forbedrer derfor også den samlede behandling, siger Henrik Nedergaard.

Samme dag under samme tag

One-stop-service eller alt på ”samme dag under samme tag” betyder, at en person med diabetes kan få én tid til diabeteskontrol, hvor der samtidig er booket tid til kontrol af hjerte- og nyrer samt en øjenundersøgelse.

- Der er efter Diabetesforeningens mening ingen gode argumenter for ikke at lave one-stop-service. Det skal indføres som standard så hurtigt som muligt og skrives ind i alle handleplaner, forløbsprogrammer og retningslinjer, så systemet bliver forpligtet, siger Henrik Nedergaard.

Arbejdet med diabetesplan II, som afløser den første handleplan for diabetes fra 2003 foregår netop nu. Planen skal være færdig i år og implementeres over de følgende tre år. Diabetesforeningen er dybt involveret i at præge planens indhold med blandt andet kravet om one-stop-service til at håndtere fremtiden med langt flere multisyge danskere.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes