MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Slagelse lytter til Diabetesforeningens kritik

02. oktober 2017 Tilbage

Efter kritik fra Diabetesforeningen vil Slagelse Kommune nu ringe til personer med diabetes, der ikke har reageret på det kritiserede orienteringsbrev. Godt, der bliver lyttet, mener Diabetesforeningen.  

En direkte kontakt til de berørte med diabetes i Slagelse, der har været bekymret over kommunens indsnævring af diabetespatienters valgmuligheder indenfor for eksempel blodsukkermålere. Det er den direkte konsekvens af Diabetesforeningens kritik af processen i Slagelse Kommune, som har skabt utryghed blandt flere hundrede mennesker med diabetes om deres hjælpemidler.

Det er ikke mindst hjælpemidler til blodsukkermåling, som processen i Slagelse KOmmune har skabt usikkerhed om. Foto: Michael Bo Rasmussen

Slagelse Kommune svarer Diabetesforeningen, at den har evalueret og revurderet processen og fundet, at ”processen kunne have været tilrettelagt bedre”:

- Det er godt, at kommunen lytter og nu også handler på Diabetesforeningens kritik. Vi er tilfredse med, at kommunen bekræfter over for os, at den vil sikre alle med diabetes en konkret og individuel vurdering. Mindre kan ikke gøre det, siger Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen:

- Vi ser frem til at følge processen videre og vil fortsat være i tæt dialog med vores medlemmer i Slagelse for at sikre, at de oplever de lovede forbedringer af kommunikationen og sagsvurderingen, siger Henrik Nedergaard.

Ringer til berørte

Diabetesforeningen rejste allerede for mere end to uger siden kritik af Slagelse Kommunes bekymringsskabende proces, som med et såkaldt orienteringsbrev skabte stor utryghed om fremtiden for diabeteshjælpemidler i Slagelse. Medierne tog også sagen op, og Slagelse Kommune har nu imødekommet kritikken i et brev til Diabetesforeningen.

Her står blandt andet, at kommunen burde have sendt konkrete afgørelser med klagevejledning ud til de berørte personer fremfor et generelt orienteringsbrev:

- Dette havde været god forvaltningskik – og dette vil vi gerne rette op på. For at give trygheden tilbage vil vi i den kommende tid tage telefonisk kontakt til de borgere, der ikke har reageret på orienteringsbrevet. Dette for at sikre den konkrete individuelle vurdering, således at borgerne får de diabetesprodukter, som de fagligt og behandlingsmæssigt har brug for – ud fra princippet om bedst egnet og billigst, hedder det blandt andet i svaret til Diabetesforeningen.

Diabetesforeningen mener, at Slagelse Kommune også bør være opmærksom på, at en del af de berørte borgere har krav på en ny afgørelse og dermed også krav på partshøring og klagevejledning. For de mennesker er en opringning ikke tilstrækkelig, understreger Diabetesforeningen.

Det er godt, at Slagelse Kommune har lyttet til Diabetesforeningen i denne sag, mener Henrik Nedergaard.

Brugerinddragelse er vigtig

Fakta er, at Slagelse Kommune på grund af behovet for at finde besparelser har indskrænket valgmulighederne for diabetespatienter i forhold til hjælpemidler som blodsukkermålere og penkanyler.Det er dog stadig sådan, at mennesker med diabetes, der har særlige behov, skal have dette behov dækket og har derfor ret til at vælge andre hjælpemidler end dem, der er i kommunens standard-udvalg.

Det er blandt andet denne meget vigtige oplysning, som ikke har været fremhævet tilstrækkeligt i den hidtidige kommunikation fra kommunen. Det har derfor skabt stor bekymring hos mange med diabetes, som tilmed har oplevet, at det har været meget svært at komme i kontakt med kommunen for at få svar på spørgsmål.

- Sagen her viser, hvor vigtigt det er at inddrage brugerne i processen og tage hensyn til de input og bekymringer, der måtte være. Vi har forståelse for, at kommunerne skal have budgetterne til at hænge sammen. Men personer med diabetes har ligesom andre ret til en konkret og individuel vurdering af deres sag, og har krav på at få stillet hjælpemidler til rådighed, som opfylder kravene og afhjælper den enkeltes særlige behov. Det arbejder Diabetesforeningen meget gerne sammen med kommunerne for at sikre, det sker, siger Henrik Nedergaard.

I øvrigt sender Diabetesforeningen om kort tid brev til samtlige 98 kommuner med opfordring til samarbejde og inddragelse, når det handler om de diabeteshjælpemidler, der betyder meget for den enkelte i hverdagen.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk  

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes