MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Danskere med type 2-diabetes kender ikke deres risiko for hjertekarsygdom

24. oktober 2018 Tilbage

På trods af, at hjertekarsygdomme er en af de mest alvorlige følgesygdomme til diabetes, angiver en ud af fire med type 2-diabetes i en ny undersøgelse, at de ikke har talt med deres behandler om risikoen. Der er et stort behov for mere viden, mener Diabetesforeningen.

Har du talt med din læge om din risiko for hjertekarsygdom? Hvis du har type 2-diabetes, burde du gøre det, for hjertekarsygdom er en af de hyppigste og mest alvorlige følgesygdomme til diabetes.

En ny undersøgelse med svar fra 931 danskere med type 2-diabetes viser, at det langt fra er alle, der er bevidste om deres risiko for hjertekarsygdom: I undersøgelsen svar en ud af fire, at de ikke har talt med – eller ikke kan huske at have talt med – deres læge om risikofaktorer for hjertekarsygdomme.

- Undersøgelsen bekræfter, at der er grund til at tage kombinationen af type 2-diabetes og hjertesygdom meget alvorligt. Den manglende viden gør, at patienter risikerer at blive syge og dø for tidligt, og det skal der gøres noget ved, siger faglig direktør Kristian Johnsen fra Diabetesforeningen.

Mere opmærksomhed

Mere information til danskere med type 2-diabetes om deres risiko for hjertekarsygdom er afgørende for at flere bliver bevidste om risikofaktorerne. Det arbejder Diabetesforeningen på ved blandt andet at oplyse medlemmerne om risikofaktorerne, give gode råd og vejlede om sammenhængen mellem diabetes og hjertekarsygdom.

Kvindelig praktiserende læge taler med sin patient
Tal med din læge om risikoen for hjertekarsygdom, hvis du har type 2-diabetes. En fjerdedel af alle med type 2-diabetes mindes ikke at have talt med lægen om den alvorlige følgesygdom, viser ny undersøgelse.

I 2016 udgav Diabetesforeningen vejledningen ”Hjertet og diabetes”, som var udarbejdet i samarbejde med førende hjertelæger, og i 2017 satte Diabetesforeningens medlemsblad fokus på diabetes og hjertekarsygdom i et stort tema.

- Patienterne skal være mere opmærksomme på symptomerne på hjertekarsygdom. Men samtidig skal systemet indrettes, så patienterne øjeblikkelig kan blive set af en specialist, når der er tegn på hjertekarsygdom. Der kan gøres meget mere både fra patienternes side og fra sundhedssystemet, så langt færre med type 2-diabetes dør for tidligt af hjertesygdom, siger faglig direktør Kristian Johnsen.

Forstærket indsats

Der er et stort vidensbehov, viser undersøgelsen ”Taking Diabetes to Heart”: En ud af fire med type 2-diabetes vurderer, at de har ingen eller lav risiko for hjertekarsygdom.

I samme undersøgelse fremgår det, at over halvdelen af deltagerne har forhøjet blodtryk, mens 17 procent angiver at have oplevet brystsmerter, som er et af symptomerne på hjerteproblemer.

Diabetesforeningen mener, at undersøgelsen bør give anledning til en forstærket informationsindsats både overfor mennesker med type 2-diabetes og overfor behandlere. Det gælder ikke mindst de praktiserende læger, der har den tætteste kontakt med langt størstedelen af patienterne med type 2-diabetes:

- Sammenhængen mellem type 2-diabetes og hjertekarsygdom er tydelig og alvorlig. Den sammenhæng bør være ligeså tydelig, når patienterne taler med deres behandlere, så der kan komme langt mere fokus på, at diabetes risikerer at føre til hjertekarsygdom selv i en tidlig alder. Der spiller de praktiserende læger en afgørende rolle, siger Kristian Johnsen.

Diabetesforeningen deltager meget gerne i at oplyse yderligere om diabetes og hjertekarsygdom, ligesom Diabetesforeningen også har opfordret sine medlemmer til at deltage i den nye undersøgelse. Undersøgelsen er gennemført af den internationale diabetesforening, International Diabetes Federation (IDF), i samarbejde med medicinalfirmaet Novo Nordisk.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes