MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetes i centrum på Folkemødet

15. juni 2018 Tilbage

Stor interesse for Diabetesforeningens Diabetes Topmøde, hvor H. K. H. Prins Joachim talte om udfordringen ved diabetes og uddelte Diabetesforeningens Handlingspris 2018 til Vejle Kommunes opsøgende sygeplejeteam.

Der var stuvende fuldt hos LEAD i Nørregade, hvor Diabetesforeningen fredag var vært for Diabetes Topmøde på Folkemødet på Bornholm. Diabetesforeningens protektor, H. K. H. Prins Joachim holdt en engageret tale om udfordringen fra diabetes, hvor han understregede Diabetesforeningens rolle som en integreret del af løsningen:

- Jeg er stolt over at være protektor for en forening, der er med til at præge debatten om diabetes, sætte dagsordenen og hjælpe med rådgivning, kurser og oplysning. Diabetesforeningen indgår i et samspil, der er helt unikt for Danmark, nemlig samspillet mellem patientforeninger, forskning og behandling, sagde H. K. H. Prins Joachim.

Diabetesforeningen spiller en markant rolle, når det gælder om at få ført handlingsplanens initiativer ud i livet – patienterne er dermed med til at præge den konkrete behandling og støtte, som samfundet leverer. Det er flot og noget særligt for os i Danmark, sagde H. K. H. Prins Joachim. Foto: Nils Meilvang.

Hæder til sygeplejeteam

Med en nyindstiftet pris, Diabetesforeningens Handlingspris, ønskede Diabetesforeningen at inspirere og belønne de bedste initiativer om tidlig opsporing af type 2-diabetes og en sammenhængende indsats, der forebygger følgesygdomme. Modtageren af prisen i 2018 blev Vejle Kommunes opsøgende sygeplejeteam, der var indstillet sammen med fire andre kommuner, et sundhedscenter, et forskningsprojekt og en lægepraksis fra Tarm.

Formand for voksenudvalget i Vejle Kommune, Gitte Frederiksen (V), H. K. H. Prins Joachim, Diabetesforeningens formand Truels Schultz, Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard og Vejles borgmester Jens Ejner Christensen. Foto: Nils Meilvang.

Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) takkede for prisen og understregede, at Vejle Kommune med sit sygeplejeteam netop har ønsket at skabe mere sammenhæng og bedre tilbud til en udsat gruppe af borgere:

- Jeg vil opfordre andre kommuner til at gøre det samme, sagde Jens Ejner Christensen.

Bedre sammenhæng og forebyggelse

Efter prisuddelingen blev diabeteshandlingsplanens initiativer sat til debat. Handlingsplanen, der kom i november 2017, er i gang med at blive ført ud i livet og skal løfte diabetesindsatsen over hele landet, understøtte forebyggelse af type 2-diabetes og skabe bedre sammenhæng og ensartede tilbud af høj kvalitet til alle med diabetes.

Motivation – Diabetesforeningens Handlingspris 2018:

Vinderen af Diabetesforeningens Handlingspris er Vejle Kommunes opsøgende sygeplejeteam.

Vejle Kommunes opsøgende sygeplejeteam modtager prisen for sit tydelige fokus på opsporing og forebyggelse hos de mest udsatte borgere i samfundet.

Sygeplejeteamet arbejder på tværs af sektorer og henviser borgere både til praktiserende læger og til kommunale tilbud og bidrager derfor til sammenhængen i sundhedsvæsenet.

Sygeplejeteamet arbejder målrettet og systematisk og gør sig umage med at dokumentere effekter. Sygeplejeteamet er også et godt eksempel på, at patienten/borgeren sættes i centrum og der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker, livssituation og behov.

Det er alt sammen med til at gøre Vejle Kommunes sygeplejeteam til en værdig modtager af Diabetesforeningens Handlingspris 2018. Vi håber, projektet kan inspirere andre kommuner. Det er der brug for.

Der var stor enighed om, at handlingsplanen er et skridt i den rigtige vej.

- Der er ingen tvivl om, at vi i forvejen gør det rigtig godt på diabetesområdet i Danmark, men der er stadig meget stor forskel på indsatsen i de 98 kommuner og hos de 5-6.000 praktiserende læger. Derfor er det næste skridt også, at vi skaber en bedre balance i indsatsen i det nære sundhedsvæsen; det der foregår udenfor de specialiserede hospitaler. Der er det blandt andet tidlig opsporing, sammenhæng for patienten og en styrket forebyggelse, der bliver sat fokus på, sagde Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm med henvisning til den store sundhedsreform, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bebudet efter sommerferien.

Patienten i centrum

Næstformand Henrik Thorup (DF) fra Danske Regioner og Tue Flindt Müller fra Lægeforeningen understregede vigtigheden af de praktiserende lægers indsats for fremtidens behandling af især personer med type 2-diabetes.

- Vi skal tænke i hvordan vi forebygger, at flere og flere får type 2-diabetes og hvordan vi forebygger, at dem, der har fået type 2-diabetes, får alvorlige følgesygdomme. Livet kan være ganske vanskeligt, hvis man har diabetes, men der kan gøres meget, hvis patienterne bliver set af fagpersoner med de rette kompetencer, sagde formanden for Dansk Sygeplejeråd Grethe Christensen.

Administrerende direktør Henrik Nedergaard fastslog, at diabetesindsatsen i Danmark er på rette vej, men at meget stadig kan forbedres:

- Der er ingen grund til at konkurrere om, hvorvidt det er lægen, sygeplejersken eller kommunen, der er vigtigst: Det er patienten, der er vigtigst. Vi skal sammen sørge for, at mennesker med diabetes i fremtiden bliver langt bedre i stand til at styre deres egen situation uanset hvor de behandles, sagde Henrik Nedergaard.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes