MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetesforeningen uddeler legater til talentfulde forskere

16. november 2018 Tilbage

Diabetesforeningen Forskningslegat 2018 blev i går uddelt til tre yngre talenter indenfor dansk diabetesforskning. Legaterne blev overrakt af foreningens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

Diabetesforeningens Forskningslegat 2018 blev torsdag den 15. november uddelt til tre forskere, der alle arbejder med at skaffe ny viden om diabetes og følgesygdomme til diabetes eller leder efter metoder til at forbedre behandlingen af diabetes.

Diabetesforeningens protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim sammen med de tre modtagere af Diabetesforeningens Forskningslegat 2018, Mark Klitgaard Nøhr, Kristian Løkke Funck og Simone Riis Porsborg.

Diabetesforeningens protektor H.K.H. Prins Joachim overrakte legaterne til de tre forskere ved et festarrangement i Diabetesforeningens lokaler i Toldbodgade i København. H.K.H Prins Joachim understregede, at de unge forskere med legaterne får et skulderklap fra alle Diabetesforeningens 90.000 medlemmer:

- Diabetesforeningens Forskningslegat er et stærkt udtryk for den solidaritet, som alle foreningens medlemmer bidrager til. Håbet og omsorgen deler vi alle. Ingen skal bære byrderne alene. I stedet puljer vi vores kræfter, for jo mere, I kan, jo mere kan vi som samfund i forhold til det store åg, som diabetes er. Diabetesforeningen og jeg er sikker på, I er klar til at løfte ansvaret, sagde Prins Joachim i sin tale.

Forskning ekstremt vigtigt

Diabetesforeningens formand Truels Schultz bød velkommen og beskrev hvordan forskningen repræsenterer håbet for de mange mennesker, der lever med diabetes, og deres pårørende.

Diabetesforeningens administrerende direktør (konst.) Peer Steensbro, Diabetesforeningens protektor H.K.H. Prins Joachim og Diabetesforeningens formand Truels Schultz.

Diabetesforeningens administrerende direktør (konst.) Peer Steensbro understregede, hvordan forskning er med til at gøre en afgørende forskel for alle med diabetes:

- Det er afgørende, at børn med diabetes kan se frem til et langt og godt liv på trods af en diabetesdiagnose. Det er af uendelig stor betydning, at voksne, der rammes af type 2-diabetes kan undgå følgesygdomme og fortsætte et aktivt liv lige så længe som deres raske kammerater. Derfor spiller de resultater, som diabetesforskningen når frem til, en uvurderlig rolle, sagde Peer Stensbro.

Også Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm talte til legatuddelingen. Han understregede, at modtagerne af Diabetesforeningens Forskningslegat står på skuldrene af en lang og stolt historie for diabetesforskning og -behandling i verdensklasse:

- Det, som I gør, og det, I kommer til at gøre, er ekstremt vigtigt. Vi skal huske, at den danske diabetesforskning, den danske behandling af diabetes og den danske udvikling af lægemidler er en kæmpe succeshistorie over de seneste 100 år. Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene, for vi har fortsat udfordringer, som I med jeres forskning kan bidrage til at løse, sagde Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm trak de historiske linjer i dansk diabetesforskning op i sin tale.

Lytter til patienter

Diabetesforeningen gør en særlig indsats for at bringe forskningen ud til dem, det hele drejer sig om, nemlig patienter og pårørende. Derfor har et brugerpanel blandt Diabetesforeningens medlemmer igen i år bidraget til Diabetesforeningens Forskningsråds beslutning om hvilke af de indstillede forskningsprojekter, der skulle have legater.

Medlem af brugerpanelet, Pernille Gad, fortalte, at det var berigende for hende at blive inddraget som patient med type 1-diabetes i mere end 40 år:

- For diabetespatienter er forskning utrolig vigtig. Uden de fremskridt, forskningen har bibragt, kunne jeg ikke stå her i dag, for forskningen er både med til at øge livskvaliteten og livslængden for os, der lever med diabetes. Derfor var det utrolig godt at føle at man bliver hørt, fortalte Pernille Gad.

Medlem af Diabetesforeningens brugerpanel, Pernille Gad, var glad for, at patienterne bliver inddraget.

Almindelige diabetikere er eksperter

Pernille Gad blev suppleret af overlæge, klinisk lektor på Aarhus Universitetshospital Reimar Thomsen fra Diabetesforeningens Forskningsråd, der sagde:

- Forskere er jo sådan nogle nørder, der synes, diabetes er spændende. Diabetikere synes ikke, diabetes er spændende, men nærmere noget rigtig træls noget. Og når jeg tænker over det, så ved almindelige mennesker med diabetes faktisk rigtig meget om diabetes, som vi forskere ikke gør. Vi har faktisk op imod 300.000 eksperter på diabetes, som vi kan bruge, sagde Reimar Thomsen om at inddrage diabetespatienter mere i forskningen.

Medlem af Diabetesforeningens Forskningsråd, overlæge Reimar Thomsen fra Aarhus Universitetshospital, talte varmt for at tage patienterne med i forskningen som andet end forsøgspersoner.

Udover forskningslegaterne uddelte Diabetesforeningen også fem rejselegater på hver 10.000 kroner til ph.d.-studerende, som dermed kan rejse til udenlandske universiteter og konferencer for at dygtiggøre sig. Dertil kommer et ekstraordinært rejselegat på 12.750 kroner, som er doneret af et privat velgørende cykelprojekt, Biking Cross Continent.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Fotos: Claus Bjørn Larsen.

De tre legater:

  • 225.000 kroner til Mark Klitgaard Nøhr (34 år), Postdoc, Ph.D., MSc. i Humanbiologi, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Får legat til projektet: ”Metabolite-activated g protein-coupled receptors are expressed by pathogenic lymphocytes and function as an activity-switch.”
  • 225.000 kroner til Simone Riis Porsborg (31 år), Adjunkt, Ph.D., Cand. Scient. Med., Laboratoriet for Stamcelleforskning, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Får legat til projektet: ”Potensmarkører for Stamceller til Heling af Kroniske Sår.”
  • 225.000 kroner til Kristian Løkke Funck (34 år), Læge, Ph.D., Cand. Med. Steno Diabetes Center Aarhus. Får legat til projektet: ”Intensiv multifaktoriel behandling af subklinisk koronar aterosklerose hos patienter med type 2 diabetes: Steno INTEN-CT studiet.”

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes