MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetikere kræver adgang til rette hjælpemidler

13. april 2018 Tilbage

Stor opbakning til Diabetesforeningens kamp mod kommuners begrænsninger af diabeteshjælpemidler. Diabetesforeningen har søgt foretræde for Folketinget for at rejse sagen over for toppolitikere.

Københavns Kommune er den seneste i en række kommuner, der har taget skridt til at begrænse diabetikeres valg af hjælpemidler, som er nødvendige for at måle blodsukker og tage insulin med pen. Begrænsningerne fik mange hårde ord med på vejen, da omkring 40 medlemmer fra Diabetesforeningens lokalforening i København og ungegruppen i Region Hovedstaden onsdag havde taget initiativ til et fælles fyraftensmøde i Diabetesforeningens lokaler i København.

Socialfaglig chefrådgiver Signe Hasseriis orienterede om Diabetesforeningens arbejde med at sikre diabetikere ret til de hjælpemidler, de har behov for.

- København er blot en af de desværre mange kommuner over hele landet, der har foretaget nogle valg og indskrænkninger på hjælpemiddelområdet, hvilket har skabt store frustrationer blandt mennesker med diabetes. Det er fuldt forståeligt, fordi mange af jer er helt afhængige af at have adgang til de rette hjælpemidler, og det kæmper vi i Diabetesforeningen sammen med jer om at sikre, forklarede socialfaglig chefrådgiver Signe Hasseriis fra Diabetesforeningen.

Uddrag af brevet til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg

Adgang til de rette hjælpemidler er en vigtig del af den samlede diabetesbehandling, og det kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og diabetesbehandling, hvis adgangen begrænses.

Diabetesforeningen mener, at det er et udtryk for en kortsigtet økonomisk tænkning at begrænse adgangen til hjælpemidler, da det i sidste ende risikerer at føre til mere social ulighed, flere følgesygdomme og dermed en stigning i udgifterne på lang sigt.

Diabetesforeningen mener ikke, at det er rimeligt, at kommuner med deres praksis tilsidesætter den enkeltes viden om og erfaring for, hvilke hjælpemidler, der fungerer for vedkommende. Ikke mindst set i lyset af, at diabetikere i øvrigt har ansvaret for at styre medicin og blodsukker 99,9 procent af tiden, og dermed også er tvunget til at have det mest indgåede produktkendskab.

Når kommuner kun giver mulighed for et enkelt eller ganske få hjælpemidler, kan borgeren blive tvunget til selv betale for at få et hjælpemiddel med den optimale funktion, et som borgeren i øvrigt er tryg ved.

Læs hele brevet via linket i bunden af siden.  

Oplever mangel på tillid

De fleste af de fremmødte var helt uforstående over for, at kommunen overhovedet vælger at indsnævre diabetespatienters valgmuligheder til blot ét produkt.

- Det er grotesk med de forskellige meldinger fra sundhedsforvaltningen og socialforvaltningen i den samme kommune. Hvis vores hjælpemidler skal være de bedst egnede, er det da os brugere, der ved hvilket, der er det. Alt andet er da fjollet, lød en af de mange frustrerede kommentarer med henvisning til, at lovgivningen fastslår, at hjælpemidler skal være ”bedst egnede og billigst”.

En far til et barn med type 1-diabetes var uforstående overfor, at kommunerne ikke i højere grad lod deres borgere med diabetes få indsigt i de forskellige priser på hjælpemidler og overlod mere af ansvaret for at vælge det rigtige til den enkelte.

- Noget tyder på, at nogle kommuner ikke helt har tillid til, at borgerne faktisk godt kan tage nogle fornuftige valg. Også i forhold til udgifterne. I Diabetesforeningen mener vi, at I er eksperterne i jeres eget liv med diabetes, men den viden alt for ofte bliver tilsidesat med den kommunale praksis, sagde faglig direktør Kristian Johnsen fra Diabetesforeningen.

Sagen tages ind i Folketinget

Signe Hasseris og Kristian Johnsen orienterede på mødet om de mange initiativer, som Diabetesforeningen har igangsat for at kæmpe for en rimelig og individuel ret til de hjælpemidler, den enkelte har brug for. Kristian Johnsen fortalte forsamlingen, at Diabetesforeningens administrerende direktør, Henrik Nedergaard, netop har skrevet til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget i Folketinget om foretræde for netop at bringe sagen op på allerhøjeste plan.

- Vi gør meget for at indbyde alle landets kommuner til et konstruktivt samarbejde, og vi har også jævnlige drøftelser med virksomhederne på hjælpemiddelområdet. Men vores vurdering er, at denne sag også kræver opmærksomhed fra de øverste beslutningstagere i samfundet, og derfor er det vigtigt for os som patienternes forening at kunne rejse den politisk i Folketinget og overfor socialministeren, sagde Kristian Johnsen.

I forvejen har handicapordfører Karina Adsbøl (DF) stillet en række spørgsmål til socialminister Mai Mercado om den kommunale praksis.

Der er endnu ikke fastlagt et tidspunkt for Diabetesforeningens foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes