MIT DIABETESBLIV MEDLEM

København forringer vilkår for diabetikere

15. februar 2018 Tilbage

Meldingen om, at diabetikere i København fremover kun kan få fuldt tilskud til én slags hjælpemiddel, skaber utryghed og forvirring. En væsentlig forringelse, der truer en god og sammenhængende diabetesindsats, mener Diabetesforeningen.

Københavns Kommune vil indsnævre udbuddet af hjælpemidler til blot ét produkt. Det gælder de kanyler til insulinpenne, som mange med diabetes bruger, og det gælder de lancetter (nåle) til fingerprikkere, som bruges i forbindelse med deres livsnødvendige, daglige blodsukkermålinger.

For diabetikere er det vigtigt at holde blodsukkerniveauet så stabilt som muligt ved hjælp af regelmæssige blodsukkermålinger. Undlader man at måle blodsukker i tilstrækkeligt omfang i længere tid, kan gentagne udsving i blodsukker få alvorlige konsekvenser i form af følgesygdomme som hjertesygdom, nyresvigt og amputationer. Derfor er det afgørende, at mennesker med diabetes har adgang til de rette hjælpemidler.

Dybt bekymrende tendens

For diabetikere, der ikke får insulin, sættes der også begrænsninger på valgmulighederne af målestrimler, den enkelte kan få til at måle sit blodsukker.

Det er problematisk, mener Diabetesforeningen:

Det hænger ikke sammen, at Københavns Kommune på den ene side gør en god indsats for mennesker med diabetes i for eksempel Center for Diabetes, og på den anden side begrænser de samme menneskers mulighed for at leve godt med sygdommen ved at begrænse adgang til hjælpemidler, mener Henrik Nedergaard.

- Københavns Kommune skaber stor utryghed med sin udmelding. Det er klart, man bliver utryg, når man pludselig bliver i tvivl om, hvorvidt man fortsat kan få adgang til de hjælpemidler, der er livsnødvendige for, at man kan leve godt med og administrere sin sygdom, siger Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard:

- Desværre er initiativet i Københavns Kommune en del af en uheldig tendens, hvor kommuner tilsyneladende udelukkende af økonomiske hensyn begrænser diabetikeres mulighed for adgang til hjælpemidler. Det er dybt bekymrende, siger Henrik Nedergaard.

Han henviser til, at blandt andre Slagelse og en række kommuner på den københavnske vestegn allerede har gennemført lignende begrænsninger, hvor "billigst" tilsyneladende vægter højere end "bedst for den enkelte".

Truer sammenhængende indsats

I forvejen gør Københavns Kommune meget for mennesker med diabetes blandt andet ved i samarbejde med Diabetesforeningen at have oprettet et særligt Center for Diabetes under Sundhedsforvaltningen og vedtage en handlingsplan for type 2-diabetes.

Det står i skarp kontrast til den udmeldte begrænsning af hjælpemidler, som kommer fra Socialforvaltningen, mener Diabetesforeningen:

- Det hænger ikke sammen. Landets største kommune går på mange måder foran i kampen mod diabetes med en ambitiøs diabeteshandlingsplan med bekæmpelse af social ulighed i sundhed og styrket sammenhæng i behandlingen. Men dette initiativ trækker i den modsatte retning. Diabetikere har brug for en sammenhængende og individuel indsats, ikke at der begrænses med den ene hånd og satses med den anden, siger Henrik Nedergaard.

Diabetesforeningen går nu i dialog med Københavns Kommune for på vegne af de mange med diabetes, der er usikre på den fremtidige støtte, de kan få.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes