MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Kommunalt brev skaber utryghed i København

13. februar 2018 Tilbage

I disse dage modtager alle med diabetes i København brev om, at de fremover kun kan få fuldt tilskud til ét bestemt hjælpemiddel. Meldingen skaber stor utryghed blandt københavnske diabetikere. Kluntet kommunikation, mener Diabetesforeningen.

Midt i vinterferien sender landets største kommune København breve til samtlige diabetikere om, at udbuddet af hjælpemidler, når det gælder lancetter og penkanyler, er indsnævret til blot ét produkt. Det gælder de nåle til insulinpenne, som mange med diabetes bruger, hvis de får insulin, og det gælder de lancetter (nåle) til fingerprikkere, som bruges i forbindelse med blodsukkermåling.

Brevet, som kommer som en mail i den enkeltes e-boks, skaber stor utryghed hos københavnere med diabetes. Brevet er nemlig en standardskrivelse, som ikke tager hensyn til, om de pågældende hjælpemidler er relevante for den enkelte.

Ring til kommunen

Diabetesforeningen modtager mange henvendelser fra bekymrede københavnere, der er blevet utrygge på grund af brevet:

Københavnske diabetikere har fået at vide, at de nu kun kan få fuldt tilskud til én bestemt type af nål til fingerprikkeren og insulinpennen.

- Det er en meget kluntet udmelding, vi ser fra Københavns Kommune. Der er kun én ting at gøre, hvis du har modtaget brevet og er i tvivl om noget: Ring til kommunen på det telefonnummer, der står i brevet. Det er den eneste måde at finde ud af, hvad brevet eventuelt betyder for dig, siger socialrådgiver, rådgivningskonsulent Maria Leth Freiesleben fra Diabetesforeningen.

Diabetesforeningen er grundlæggende kritisk overfor, at København på denne måde ikke har målrettet sin kommunikation til de mennesker, det er relevant for, men i stedet blot sender til alle:

- Det kan være vigtig information for mange, men helt uden betydning for andre. Det kan være svært for den enkelte at afgøre. Derfor er der tale om en særdeles uheldig måde at kommunikere på, fordi mange kan blive unødigt skræmt, siger Maria Leth Freiesleben.

Kommunen skal undersøge din sag

Diabetesforeningens rådgivere modtager lige nu mange henvendelser på baggrund af det københavnske brev, og er i gang med at undersøge sagen, så der kan følges op i forhold til Københavns Kommune, som Diabetesforeningen i andre sammenhænge har et godt samarbejde med.

- Du har krav på at blive taget alvorligt, når du kontakter kommunen med en forespørgsel angående dine muligheder for at beholde dine nuværende hjælpemidler. Hvis der er særlige grunde til, at du anvender et bestemt apparat, penkanyler og andet, så skal kommunen som minimum indhente en udtalelse fra din behandler, førend de træffer endelig beslutning, forklarer Maria Leth Freiesleben.

Diabetesforeningen opfordrer til, at du henvender dig til vores rådgivning, hvis du oplever problemer i din dialog med kommunen.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes