BLIV MEDLEM

Sunde medarbejdere kræver engagerede virksomheder

05. marts 2018 Tilbage

Det er ikke nogen let sag at inspirere virksomheder til at bruge tid og penge på at få sundere medarbejdere, selvom det kan mindske sygefraværet på sigt. Med projekt Energi til Livet har Diabetesforeningen lært en del om, hvad der skal til.

Det er ikke nok at sige, at man som virksomhed gerne vil have sundere medarbejdere. Man er også nødt til at vise det og handle på det. Der kan nemlig være lang vej fra vilje til handling.

I forbindelse med projekt Energi til Livet er der produceret ni små film med inspiration til blandt andet bevægelse og øvelser, man kan udføre i arbejdstiden.

Det viser Diabetesforeningens evaluering af partnerskabsprojektet Energi til livet, der er forløbet over de seneste to år.

Om Energi til Livet

 • Energi til Livet er et partnerskabsprojekt mellem Diabetesforeningen, rådgivervirksomheden Alectia/Niras (og konsulentvirksomheden Habit Manager) der har fundet sted fra 2015-2017.
 • Projektet har haft til formål at afsøge arbejdspladsen som sundhedsarena for forebyggende sundhedstjek og tidlig opsporing af type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme.
 • 1422 medarbejdere i ni små og mellemstore virksomheder i hele landet fik foretaget mindst ét sundhedstjek. 627 valgte også at få 2. sundhedstjek et halvt år efter.
 • Projektet har været støtte økonomiske af Sundhedsministeriet.

Diabetesforeningen har i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Alectia sat sig for at undersøge, arbejdspladsen som sundhedsarena for forebyggende sundhedstjek og tidlig opsporing af type 2-diabetes og andre sygdomme. Ni virksomheder og 1422 medarbejdere deltog i projektet. Kun to af de deltagende virksomheder deltog fuldt ud i hele processen.

- Som virksomhed skal man ville noget, når man går med i sådan et projekt. Det har været en lidt tung proces. Engagementet hos virksomhederne var en del lavere end forventet, siger Anne Sander, udviklingschef i Diabetesforeningen.

Diabetesforeningen var med til at arrangere tilpassede besøg på virksomhederne med tilbud om oplæg i sund mad (madpakker, morgenmad mv.), øvelser og bevægelse i arbejdstiden, og meget andet, men interessen var begrænset. Flere af virksomhederne ville ikke afsætte arbejdstid til fælles forløb, og der blev heller ikke gjort nok ud af at motivere medarbejderne til at deltage i tilbud. Nogle fik ikke anden information om det, end hvad man kunne læse på en plakat i kantinen.

Mænd svære, men ikke umulige at nå

Alligevel har projektet ikke været forgæves. Diabetesforeningen har indsamlet en lang række erfaringer og viden, som kan bruges fremover i den forebyggende indsats.

Særligt når det gælder om at række ud til de målgrupper, der har størst risiko for at udvikle type 2-diabetes. Med Energi til Livet har der været fokus på mænd, der er ufaglærte eller har kort uddannelse. De er generelt dårlige til at passe på sig selv og svære at nå med sundhedsfremmende budskaber. Men projektet viser, at det ikke er umuligt.

Ni små film produceret i forbindelse med Energi til Livet

Flydende sukker i sodavand

Tre konkurrencer på arbejdet

Tre strækøvelser på arbejdet

Tre styrkeøvelser på arbejdet

Mængder

Nøglehul/fuldkorn

Gi ‘madpakken en hånd

Risikotest

Bevæg dig i løbet af dagen

- Vi har observeret tre grupper i målgruppen. Dem der er meget bevidste i forvejen og spiser sundt og dyrker motion. Dem der slet ikke vil have noget med sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen at gøre, og som mener, at arbejdsgiveren skal blande sig udenom. Og så er der den gruppe, som gerne vil have råd og vejledning til et sundere liv – også i arbejdstiden. Dem kan vi godt få fat i, men det kræver, at virksomhederne udviser en helhedsorienteret indsats og afsætter både tid, rum og ressourcer til det, Anne Sander.

Inspiration og øget bevidsthed

Udover to sundhedstjek og motiverende samtale med et halvt års mellemrum fik deltagerne udleveret en inspirationspakke bestående af Diabetesforeningens risikotest, en sundhedsquiz, bogen Sådan Mand med opskrifter henvendt til mænd og forslag til forskellige motionsforme, samt ni små film med tips om madpakker, mængder og bevægelse og øvelser, man kan udføre i arbejdstiden.

De medarbejdere, der har været med i Energi til Livet, siger, at de har opnået en øget bevidsthed om sundhed, og at det har styrket deres livskvalitet, men de har ikke ændret livsstil. Nogle fordi de mener, de er sunde nok. Andre synes det er svært at ændre vaner.

- Der er flere, der siger, at de gerne vil have, at virksomheden styrker sundhedsfremme på arbejdspladsen, men det kræver vedligeholdelse og opfølgning at motivere til sundere vaner. Hvis man ellers kan få virksomhederne med, så er der ingen grund til at opgive de her mænd, for det er blandt andet gennem arbejdspladsen, vi kan nå dem, siger Anne Sander.

Ti gode råd til mere sundhed på arbejdspladsen

 • Bliv enige om, at det skal være sundere at gå på arbejde, og hvad I vil gøre ved det.
 • Få ledelse og tillidsrepræsentant med i en styregruppe. Afsæt en fast nøgleperson til projektet som både har indflydelse hos medarbejdere og ledelse.
 • Afklar muligheder, tid og ressourcer: Skal der være sundere mad i kantinen, undervisning i god morgenmad og dårlige madvaner i madpakken, træning i arbejdstiden, faciliteter til at træne, fælles aktivitetsdage eller noget helt andet?
 • Sundhedstjek på arbejdspladsen er godt for nogle, men ikke for alle, og det er ikke nok i sig selv for at fremme sundheden. Undersøg hvad der virker ved at spørge medarbejderne, hvad de har lyst til.
 • Virksomheder må udvise en helhedsorienteret indsats, og ledelsen skal være engageret for at få medarbejderne med. Det kræver vedligeholdelse af aktiviteter og opfølgning.
 • Virksomheden bør afsætte tid og ressourcer til sundhedsfremmende aktiviteter. Hvis der er mulighed for at aktiviteter foregår i arbejdstiden, vil flere være med.
 • Indkald til fællesmøder med information, der motiverer til at være med. Det er ikke nok med mails og opslag i kantinen eller på intranet.
 • Sundhedsfremmende aktiviteter skal være frivillige, men der er midler til at skubbe lidt på motivationen hos medarbejdere uden at presse for hårdt på. For eksempel med sms-påmindelser om aktiviteter, motionsvideoer til inspiration, opskrifter på sund mad, undervisning i den gode morgenmad eller, sådan laver du en sund madpakke.
 • Sørg for at al kommunikation passer til målgruppen og juster undervejs, hvis det ikke bliver vel modtaget.
 • Sørg for at der er tid og rum til at lytte til den enkelte medarbejders behov og situation.

(Kilde: Diabetesforeningens evalueringsrapport Energi til Livet)

Af Isabel Fluxá Rosado

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes