MIT DIABETESBLIV MEDLEM

3 skarpe til sundhedsministeren

22. februar 2019 Tilbage

Sundhedsreformen vil komme kassetænkningen til livs, som mange med diabetes oplever, når de søger om hjælpemidler. Det lover sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i et interview med medlemsbladet Diabetes.

1.Diabetesforeningen har gentagne gange gjort opmærksom på den kassetænkning, der er mellem regioner og kommuner, men uden problemet er blevet løst. Hvordan vil sundhedsreformen give nemmere adgang til hjælpemidler og behandlingsredskaber og stoppe den kassetænkning, diabetikere oplever?

Nationale standarder skal være med til at sikre større ensartethed over hele landet, fortæller sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Foto: Sundhedsministeriet.

- Et af formålene med sundhedsfællesskaberne er, vi skaber en fælles finansiering, som vil bryde den kassetænkning, vi ser i dag. Når der er fælles finansiering på tværs af kommuner, sygehuse, regioner og praksislæger vil vi få skabt en organisatorisk ramme, hvor kommuner og regioner ikke kan slås om udgiften, mens borgeren bliver tabt i midten.

- Det betyder alt andet lige i forhold til for eksempel flash glukosemålere, at det skal være en samlet vurdering, som ikke kun handler om udgiften for de forskellige kasser, men om at man i langt højere grad kigger på at gøre det, der er til borgerens bedste.

2. Hvordan vil sundhedsreformen sikre, at de forskelle, diabetikere i dag oplever mellem kommuner og regioner, ikke flytter med over i de 21 sundhedsfællesskaber?

- Man kan aldrig få det fuldstændig ens, men vi ønsker at indsnævre forskellene med bindende standarder for hvad både almen praksis, kommuner og sundhedsfællesskaber skal levere, og det bliver Sundhedsstyrelsen, som skal definere standarderne.

3. Hvordan vil I sikre en ensartet høj kvalitet?

- Det, der er kommet ud af systemet, som det er i dag, er en alt for stor variation. Derfor bliver vi nødt til at have nogle nationale standarder for at sikre kvaliteten, trygheden og nærheden i de tilbud, man får over hele landet. Det var præcis det, vi gjorde med den nationale diabeteshandlingsplan.

- Det var først, da vi lavende handlingsplan, at vi fik regionerne til at forstå, at vi synes, det var uacceptabelt, at der var så stor forskel på, om man uddelte en glukosemåler til børn og unge med type 1-diabetes. Det er et godt eksempel på den tænkning, vi nu lægger til grund for hele sundhedsvæsenet.

Om sundhedsreformen

Regeringen fremlagde den 16. januar sit udspil til en fremtidig indretning af sundhedsvæsnet. Diabetesforeningen og en række andre interessenter har været til møde i Finansministeriet om udspillet. Bliver der en aftale, kan lovgivningen først stemmes igennem efter et valg. Det kræver derfor, at flertallet for aftalen er bevaret efter et valg.

Et af punkterne i udspillet er, at der oprettes 21 sundhedsfælleskaber med akutsygehusene som omdrejningspunkt. Ideen er, at kommuner, sygehuse og praktiserende læger bindes sammen og forpligtes ved blandt andet at få fælles økonomi.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes