MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Ændring i tilskudsgrænse for merudgifter

11. juli 2019 Tilbage

En ny lavere sats for at modtage tilskud efter servicelovens §100 til voksne med diabetes gør, at det kan være relevant at søge om tilskud på ny.

En ny vejledning sænker grænsen for hvor store udgifter, du skal have for at få tilskud efter servicelovens paragraf 100. Den nye sats i 2019 er på 6.540 kroner årligt, hvilket er 132 kroner lavere end den sats, der blev meldt ud ved årsskiftet.

Rettelsen betyder, at du måske kan få tilskud til dine udgifter i forbindelse med diabetes, selv om du tidligere har fået nej:

- For dem, der lige netop ikke har haft udgifter nok til at få tilskud efter paragraf 100, er det en god idé at kontakte kommunen for eventuelt at få lavet en ny beregning. Den nye sats retter nemlig en fejl i den tidligere udmeldte sats og gælder derfor med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019, fortæller rådgivningskonsulent, socialrådgiver Karsten Pedersen fra Diabetesforeningen.

Tilskuddene efter paragraf 100 i serviceloven gives til voksne med diabetes i insulinbehandling for udgifter relateret til diabetes som for eksempel særlig kost og transport i forbindelse med behandling. Tilskuddet gives efter udgifter per måned på mindst 545 kroner. 

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes