BLIV MEDLEM

Diabeteshjælpemidler udfordrer kommuner

17. december 2019 Tilbage

Det er kommunerne, der har ansvar for hjælpemidler til mennesker med diabetes. Det rette udstyr til blodsukkermåling er en integreret del af behandlingen og har stor betydning. Alt for mange må kæmpe med deres kommune for at få det rette udstyr, mener Diabetesforeningen.

Diabetesforeningen kæmper for, at alle med diabetes uanset type, behandlingssted og bopæl får adgang til det rette udstyr. Muligheden for at vælge udstyr, der passer til ens hverdag og livssituation, så man kan overvåge sit blodsukker bedst muligt, er afgørende for både livskvalitet og for den konkrete diabetesbehandling.

Derfor arbejder Diabetesforeningen på at sikre, at alle har adgang til udstyr af høj kvalitet:

Hjælpemidler, som leveres af kommunen, kan være apparater til blodsukkermåling, teststrimler, fingerprikkere og lancetter.

- Kommunerne skal tilbyde adgang til rette udstyr. Det kræver, at der er valgmuligheder, fordi det rigtige for den ene med diabetes er ikke nødvendigvis det rigtige for den anden. Vi ser heldigvis, at det i stigende grad går op for nogle af kommunerne, at det betaler sig at sørge for et bredt sortiment, siger rådgivningskonsulent, socialrådgiver Helle Vincens Blum fra Diabetesforeningen.

Kortsigtet økonomisk tænkning

Både når det gælder de kommunale udbud, hvor kommunen skal vælge leverandør af udstyr, og når kommuner ønsker at gennemføre andre tilpasninger af deres tilbud til mennesker med diabetes, ser Helle Vincens Blum en tendens til, at valgmulighederne bliver flere.

Men der er fortsat store udfordringer med, at en kortsigtet økonomisk tænkning fra mange kommuners side står over behovet for et bredt udvalg af diabeteshjælpemidler, forklarer hun:

- Der er fortsat udfordringer, som vi i Diabetesforeningen skal holde øje med på medlemmernes vegne. Vi ser fortsat, at mange må kæmpe for at få det udstyr, de er trygge ved og er vant til at bruge. Alt udover minimumsstandarder kræver særbevilling. Det er også problematisk, at det er meget få steder, kommuner tilbyder adgang til den nyeste teknologi og udstyr, siger Helle Vincens Blum.

Plakat der viser, hvordan du får det rigtige grej
Infografik fra medlemsbladet maj 2018 revideret i december 2019.

Diabetesforeningen opfordrer lokalforeningerne til at samarbejde med kommunerne om hjælpemidler, fordi det kan have en positiv effekt og i nogle tilfælde være med til at påvirke udvalget af udstyr. Det rette udstyr af en god kvalitet er vigtigt for mennesker med diabetes, og derfor giver de hårde begrænsninger i adgangen til valgmuligheder typisk en række klagesager fra mennesker med diabetes:

- Dermed kan det, kommunen forventede var en besparelse i et budget, hurtigt forsvinde i behandling af mange flere klagesager og mere individuel rådgivning, fordi adgangen til udstyr er blevet for snæver, lyder vurderingen fra Helle Vincens Blum.

Holder øje med standarden

I Københavns Kommune snævrede kommunen i første omgang adgangen til udstyr meget kraftigt ind. Det udløste store protester fra de flere tusinde mennesker med diabetes, der ikke følte, at kommunen tog deres hverdag og diabetesbehandling alvorligt. De blev bakket op af Diabetesforeningen både direkte og i pressen.

Nu har Københavns Kommune efter en dialog med Diabetesforeningen udvidet valgmulighederne for mennesker med diabetes.

- Sagen er et eksempel på, at det nytter at protestere, og at det nytter at indgå i en konstruktiv dialog. Det betyder ikke, at situationen i København eller i andre kommuner nødvendigvis er perfekt eller at der ikke fortsat er behov for både kritisk opmærksomhed og dialog i både København og andre steder. Derfor støtter vi fortsat det enkelte medlem og holder øje med standarden i kommunerne, siger Helle Vincens Blum.

De 98 kommuner i Danmark er forpligtet til i serviceloven at tilbyde de ”bedste og billigste” hjælpemidler til mennesker med diabetes. Der er stor forskel på de enkelte kommuners måde at håndtere deres ansvar på, og en række kommuner er gået sammen i såkaldte indkøbsfællesskaber for at få bedre priser fra leverandørerne. Når kommunerne gennemfører udbud, er de forpligtet til at inddrage brugerne, og de er også forpligtet til at vurdere den enkelte sag konkret og individuelt.   

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Lokal og regional dialog giver indflydelse

Diabetesforeningen har stort fokus på udbud af hjælpemidler i kommunerne med fokus på god dialog med kommunerne for at opnå størst mulig indflydelse. Meget af dialogen foregår lokalt og regionalt via Diabetesforeningens lokalforeninger og regionsudvalg, som har mulighed for at få støtte fra hovedkontoret og skaffe sig viden på kurser i rollen som brugerrepræsentant.

Ofte deltager lokale brugerrepræsentanter i møder med kommuner om udbud, nogle gange sammen med Diabetesforeningens rådgivningskonsulent. Det er blandt andet sket i Københavns Kommune, i et indkøbsfællesskab med 13 kommuner i Nordsjælland, på Fyn, i Midtjylland, i Aalborg og i en række syd- og sønderjyske kommuner.

Ved siden af arbejdet med at være aktive brugerrepræsentanter i kommunerne, arbejdes der også med en dialog fra hovedkontorets side til både politikere og embedsfolk i kommuner og regioner.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes