MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Giv diabetes en stemme i valgkampen

08. maj 2019 Tilbage

Sundhed bør være et af de vigtigste temaer i valgkampen. Det berører alle danskere, og uanset hvilken side, der vinder, skal den kommende regering forholde sig til udfordringen fra diabetes, mener Diabetesforeningen.

Dit postnummer må aldrig afgøre hvilken behandling eller støtte, du kan få som diabetiker eller pårørende. De urimelige forskelle fra kommune til kommune og fra region til region, der i dag rammer mennesker med diabetes, skal fjernes.

Den igangværende valgkamp er en god mulighed for at få politikerne til at tage ansvar for at gøre op med forskellene, mener Diabetesforeningen:

- Sundhed berører os alle sammen og ikke mindst de mere end 260.000 danskere med diabetes og deres pårørende mærker, at der stadig er alt for store forskelle i støtte og behandling alt efter postnummer. Det bør diskuteres i valgkampen, siger Diabetesforeningens administrerende direktør Peer Steensbro.

Diabetes må ikke glemmes

Diabetesforeningen har netop sendt besked til alle regionsudvalg, ungegrupper, lokalformænd og børnefamiliegrupper med opfordring til at præge de lokale debatter, valgmøder og mediedækning. Det er vigtigt, sundhed og indsatsen for kronisk syge som diabetikere ikke glemmes i valgkampens andre temaer, mener Diabetesforeningen:

- Uanset valgets udfald skal der gøres op med den alt for store geografiske ulighed. Det er en bunden opgave for de politikere, der bliver valgt. En anden bunden opgave er at sætte ind med initiativer, der skal ruste sundhedsvæsenet til en snarlig fremtid med 430.000 danskere med type 2-diabetes. Den udfordring må og skal vores politikere forholde sig til, siger Peer Steensbro.

Diabetesforeningens tre konkrete temaer i valgkampen:

  • Alle med diabetes skal have samme, høje behandlingskvalitet og et individuelt tilpasset og sammenhængende tilbud.
  • Alle med diabetes skal have adgang til de rette hjælpemidler og behandlingsredskaber.
  • Forebyggelse af type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes skal prioriteres, og alle med diabetes skal have tilbud om diabetesspecifik patientuddannelse af høj kvalitet.

Følg Diabetesforeningen på sociale medier

Diabetesforeningen bringer løbende opslag og kommentarer på valgkampen via de sociale medier. Følg med i Diabetesforeningens aktivitet på de sociale medier:

Diabetesforeningen på Facebook
Diabetesforeningen på Twitter
Diabetesforeningen på LinkedIn

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes