MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Gymnasiedrenge med diabetes har det bedre

03. juni 2019 Tilbage

Drenge med diabetes, som går i gymnasiet, trives på nogle områder bedre og har en sundere adfærd end deres klassekammerater uden diabetes. 

Tag to grupper af drenge i gymnasiet: Den ene har diabetes, og den anden har ikke. Hvilken gruppe har de bedste relationer til sine forældre, venner og kærester? Hvor finder man flest drenge, som har skadet sig selv? Og hvem har den sundeste adfærd i forhold til eksempelvis alkohol og hash?

To unge drenge sidder med deres tablets
297 gymnasieelever med diabetes har deltaget i undersøgelsen ’Livskvalitet og hverdagsliv’ fra Statens Institut for Folkesundhed, 2019.

I alle disse tilfælde har drengene med diabetes det bedre og har en sundere adfærd end deres jævnaldrende. Det viser en undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed for nyligt har udgivet.

Snakker mere om sundhed

Og det viser interessante nye sider af unges trivsel med diabetes, mener Jannet Svensson, der er forsker og overlæge på Børne- og Ungeafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital og formand for børnediabeteslægerne (Dansk Selskab for Børne- og Ungdomsdiabetes).

- I familier, hvor børnene har diabetes, bliver der naturligt snakket mere om sundhed, alkohol og stoffer. Det kan gøre, at børnene bliver mere opmærksomme på vigtigheden af at passe på sig selv og for eksempel nøjes med et par øl i stedet for at drikke sig i hegnet. Og undersøgelsen her tyder jo på, at drengene kan tage det med sig på en god måde – hvorimod pigerne måske oplever det som mere negativt, at de ikke kan være helt som deres veninder uden diabetes.

Hun henviser til, at undersøgelsen også viser, at gymnasiepiger med diabetes på nogle områder trives dårligere end gymnasiepigerne uden diabetes. 

Kommer tæt på hinanden

De nødvendige snakke mellem unge med diabetes og deres forældre kan også være det, der giver den større fortrolighed for gruppen af unge drenge med diabetes i gymnasiet, mener Jannet Svensson.

- På en international konference i efteråret fortalte et hold amerikanske forskere om deres foreløbige fund i et større, endnu ikke udgivet studie af positive oplevelser med diabetes. De så blandt andet en tendens til, at familier med diabetes netop oplever, at sygdommen kan føre til en bedre snak i familien, hvor man er mindre dømmende over for hinanden. Og sådanne samtaler kan jo netop skabe en mere fortrolig relation. På samme måde kan man forestille sig, at drengene bliver mere fortrolige med deres venner og kærester, fordi de tidligt i relationen er nødt til at fortælle om nogle private emner og måske bede om vennernes og kæresternes hjælp og støtte i forhold til at håndtere deres diabetes, lyder det fra Jannet Svensson.   

Af Stine Mørkeberg stm@diabetes.dk

Det siger rapporten om gymnasiedrengene

Gymnasiedrengene med diabetes har det på følgende områder bedre end deres jævnaldrende uden diabetes:

- Færre har ”binge-drukket” fire eller flere gange inden for den seneste måned – dvs. drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed (32 % med diabetes, 39 % uden)

- Færre har røget hash (41 % med diabetes, 50 % uden)

- Færre drikker sodavand mindst 2-4 gange om ugen (19 % med diabetes, 54 % uden)

- Færre springer morgenmaden over (13 % med diabetes, 18 % uden)

- Flere kan tale fortroligt med deres far (72 % med diabetes, 62 % uden)

- Flere er fortrolige med ven eller kæreste (84 % med diabetes, 79 % uden)

- Færre har en mental diagnose (6 % med diabetes, 10 % uden)

- Færre har selvskadende adfærd, hvor de har skåret, brændt, slået, kradset eller bidt sig selv (5 % med diabetes, 13 % uden)

- Flere oplever høj livstilfredshed (94 % med diabetes, 89 % uden)

Pigers trivsel illustration

Piger med type 1-diabetes har det sværest

En ny rapport sammenligner livskvalitet og hverdagsliv blandt børn og unge med og uden type 1-diabetes. Børn og unge med diabetes klarer sig godt trods sygdommen, men rapporten peger alligevel på udfordringer. Der er brug for en særlig unge-indsats, mener Diabetesforeningen.
Læs artiklen om pigers trivsel

Sådan trives unge med diabetes

Børn og unge med diabetes har det på langt de fleste områder ligesom deres kammerater, som ikke har diabetes. Men der er nogle markante undtagelser.
Læs temaet om unges trivsel

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes