MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Kampvalg om formandsposten i Diabetesforeningen

14. maj 2019 Tilbage

Den nuværende formand, Truels Schultz, og den tidligere lægefaglige chefrådgiver i Diabetesforeningen, professor Torsten Lauritzen, stiller begge op som formand for Diabetesforeningen på repræsentantskabsmødet den 25. maj.

Når Diabetesforeningen den 25. maj holder repræsentantskabsmøde i Odense, skal de delegerede for første gang siden 2015 stemme om formandsposten. Den tidligere lægefaglige chefrådgiver i Diabetesforeningen, professor, dr. med. Torsten Lauritzen stiller nemlig op til posten mod den nuværende formand Truels Schultz.

Torsten Lauritzen og Truels Schultz.

Truels Schultz blev valgt som formand for Diabetesforeningen i 2011, hvor han efterfulgte professor Allan Flyvbjerg, der i dag er direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen. Truels Schultz er 70 år, fra Assens, er pensioneret efter 41 år i kriminalpolitiet og tidligere borgmester og byrådsmedlem for De Konservative i Assens. Truels Schultz har type 2-diabetes.

Torsten Lauritzen er professor, dr. med., og tidligere praktiserende læge. Han er 68 år og har en omfattende forskerkarriere bag sig indenfor netop diabetes. Torsten Lauritzen fungerer fortsat som professor to dage om ugen på Aarhus Universitet. Indtil for fire år siden drev han samtidig en lægepraksis i Ebeltoft. Torsten Lauritzen var fra 2015 til 2017 lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen.

Hvem af de to, der skal være formand for foreningen de kommende fire år, bliver afgjort ved et direkte valg blandt de godt 100 stemmeberettigede ved repræsentantskabsmødet den 25. maj. 

Også kampvalg om næstformandspost

De delegerede skal samtidig vælge en ny næstformand, da Torben Wied ikke ønsker at genopstille. Diabetesforeningen har to næstformænd i hovedbestyrelsen, hvor valgperioderne er forskudt, så den anden nuværende næstformand, Jørgen Andersen, først er på valg i 2021.

De to kandidater til den ledige næstformandspost er det nuværende medlem af hovedbestyrelsen, den 59-årige civiløkonom Thomas Elgaard Larsen, og bestyrelsesmedlem i Diabetesforeningens lokalafdeling i Slagelse, den 71-årige bioanalytiker Pia Bruun Madsen. Derudover er yderligere fire af hovedbestyrelsens seks menige medlemmer på valg.

Samtlige kandidater til de forskellige poster præsenterer sig for de delegerede i et samlet mødemateriale, som netop er sendt til deltagerne i repræsentantskabsmødet.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes