MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Lavt blodsukker påvirker pårørende

10. september 2019 Tilbage

Ny, international undersøgelse viser, at akut, lavt blodsukker hos voksne med diabetes gør pårørende bekymrede og bange. Det gør det ekstra vigtigt, at de nærmeste inddrages i diabetesbehandlingen, mener Diabetesforeningen.

Det er almindelig kendt, at akut, lavt blodsukker og frygten for de såkaldte følinger eller insulinchok fylder meget for mennesker med diabetes, der behandles med insulin. Bekymringen for at opleve akut, lavt blodsukker (kaldet hypoglykæmi) er en del af hverdagen for alle med diabetes, der behandles med insulin. Det gælder både for personer med type 1- og type 2-diabetes.

Men nu viser en ny undersøgelse, at også de pårørende i høj grad bekymrer sig og er bange for, at deres nærmeste med diabetes får akut, lavt blodsukker. Derfor må og skal både diabetikere og behandlere inddrage pårørende i diabetesbehandlingen: 

Åbenhed med både pårørende og behandlere er nøglen til bedre livskvalitet og behandling, når det gælder angsten for akut, lavt blodsukker, mener udviklingschef Anne Sander.

- Vi ved, at akut, lavt blodsukker er en frygt hos mange mennesker med diabetes og påvirker dem meget i deres hverdag. Det gælder i høj grad også deres pårørende. Derfor er det vigtigt, at behandlerne inddrager hele familien i diabetesbehandlingen, men lige så vigtigt er det, at mennesker med diabetes inviterer deres pårørende ind. Som oftest vil de nærmeste nemlig meget gerne oplyses og inddrages, så det er vigtigt, man som diabetiker er åben. Sådan skaber man den største tryghed og den bedste behandling, siger udviklingschef Anne Sander fra Diabetesforeningen, der er ansvarlig for foreningens rådgivning.

Pårørende ønsker åbenhed

Undersøgelsen med svar fra 4.300 familiemedlemmer til voksne med type 1- og type 2-diabetes er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Diabetes Therapy. I den svarer 64 procent, at de er bekymrede eller bange for tilfælde af lavt blodsukker. Det viser, at diabetes og den risiko for akut, lavt blodsukker, der følger med insulinbehandling, for mange pårørende er en byrde i hverdagen.

Løsningen er netop den, udviklingschef Anne Sander peger på: Vær åbne og tal om akut, lavt blodsukker og om angsten for det. I undersøgelsen svarer 76 procent af de pårørende, at de ser samtaler med behandler og deres nære med diabetes som det, der kan forbedre livskvaliteten for diabetikeren:

- Det er opløftende, at de pårørende peger på åbenhed og oplysning som en løsning. Det understreger, at mange pårørende er oprigtigt interesseret i at vide noget og støtte deres nære med diabetes i at håndtere sygdommen i hverdagen og få en bedre livskvalitet. Derfor skal mennesker med diabetes ikke være bange for at dele deres viden, erfaringer og bekymringer i forhold til diabetes, nærmest tværtimod, siger Anne Sander.

Tal med behandleren

Fakta om undersøgelsen TALK-HYPO

  • 4.300 familiemedlemmer til voksne personer (over 18 år) med diabetes besvarede et online spørgeskema i perioden 8. april til 6. maj 2019.
  • Deltagerne i undersøgelsen kom fra ni forskellige lande: Danmark, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Spanien, UK og USA.
  • TALK-HYPO-undersøgelsen er finansieret af medicinalvirksomheden Novo Nordisk.

Trods interessen fra de pårørende om at støtte, så er akut, lavt blodsukker i sidste ende en lægefaglig udfordring, fordi risikoen for akut, lavt blodsukker følger med, når man behandles med insulin. Derfor skal pårørende og diabetikere ikke stå alene med udfordringen, men i høj grad søge hjælp hos diabetesbehandlere.

Behandlerne står klar til at hjælpe, fortæller klinisk professor, dr. med. Ulrik Pedersen-Bjergaard:

- Undersøgelsen bekræfter vores formodning - at lavt blodsukker fylder meget, hvis man er pårørende til en person med diabetes. Man skulle tro, at vi læger tit får spørgsmål om det fra patienter eller pårørende. Men det er ikke ret ofte, og det fortæller mig, at det er tabubelagt. Løsningen er åbenhed omkring problemet. Man kan afhælpe lavt blodsukker, men det kræver, at vi er klar over, at der er et problem. Derfor er det vigtigt at tale om lavt blodsukker, siger Ulrik Pedersen-Bjergaard i en kommentar til undersøgelsen i den medfølgende pressemeddelelse.

Ulrik Pedersen-Bjergaard har omfattende erfaring med forskning i akut, lavt blodsukker og fungerer til daglig som overlæge på Hillerød Hospital.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes