MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Lup på type 2-diabetes i Mariagerfjord

28. december 2019 Tilbage

I Mariagerfjord Kommune vil de finde mennesker i høj risiko for type 2-diabetes tidligere og give dem et forebyggende tilbud, som Diabetesforeningen er en del af. Et godt lokalt skridt i kampen mod type 2-diabetes, mener Diabetesforeningen.

Med 800.000 kroner i ryggen fra den nationale diabeteshandlingsplan går Mariagerfjord Kommune nu ind i arbejdet med at finde mennesker i høj risiko for type 2-diabetes tidligere. Det skal ske med en tværfaglig indsats, hvor både hjemmepleje, jobcenter og medarbejdere på bosteder har fokus på at finde dem, der har en høj risiko for at have uopdaget type 2-diabetes eller være på vej til at udvikle sygdommen.

Diabetesforeningen deltager i projektet, som kaldes ”Diabetes-luppen”, og er med til at tilrettelægge det forebyggende forløb med fokus på livsstil, kost og motion, som alle, der opdages af ”luppen” får tilbudt.

Det er nødvendigt med samarbejde mellem sundhedsvæsen, myndigheder og civilsamfundets organisationer som Diabetesforeningen, hvis kampen mod type 2-diabetes skal vindes, siger Ane Eggert Jackson.

- Det er godt at se, at kommuner går aktivt ind i kampen for at forebygge type 2-diabetes, finde flere, der har sygdommen uden at vide det og give tilbud om hjælp. Vi håber, tiltaget i Mariagerfjord kan inspirere andre kommuner til noget lignende. Det er nødvendigt med en samlet og tværfaglig indsats, siger politisk chef i Diabetesforeningen, Ane Eggert Jackson.

Samarbejde nødvendigt

Projektet ”Diabetes-luppen” udspringer af et af initiativerne i den nationale diabeteshandlingsplan. Her blev der i juli måned fordelt i alt syv millioner kroner til fire kommunale projekter til ”Iværksættelse af målrettet identifikation af personer med type 2-diabetes i kommunerne”.

- En af forudsætningerne for, at vi bliver bedre til at finde de 60.000 danskere, der har type 2-diabetes uden at vide det, er, at vi samarbejder meget bedre. Det er Diabetes-luppen et godt eksempel på, hvor både sundhedsfaglighed, vores frivillige i Diabetesforeningen og f.eks. jobcentret går sammen om en målrettet indsats, siger Ane Eggert Jackson.

Formanden for Diabetesforeningens lokalforening i Mariagerfjord, John Veng, er glad for projektet:

- Diabetes er ikke kun et problem for den enkelte. Det er også en folkesygdom, som koster samfundet dyrt. Det er godt, at vi nu sammen tager hånd om problemet, siger John Veng i en pressemeddelelse om projektet.

Inspiration til andre

Store videnskabelige studier viser, at der er kæmpe potentiale i såkaldt tidlig opsporing af type 2-diabetes: Både for dem, der har type 2-diabetes uden at vide det, og for de op imod 300.000 danskere, der er på vej til at udvikle sygdommen, kan der opnås store resultater ved en tidlig indsats: Anslået halvdelen af type 2-diabetes-tilfældene kan måske helt undgås og langt flere af dem, der har type 2-diabetes, kan undgå alvorlige følgesygdomme, hvis der sættes ind i tide.

- Derfor er projekter som Diabetes-luppen vigtige for at give konkret viden, der kan hjælpe mennesker til et bedre liv og dermed inspirere andre til at gøre noget tilsvarende. Man kan med rette spørge, om vi som samfund har råd til at lade være, siger Ane Eggert Jackson.

I Mariagerfjord Kommune formodes mindst 2.850 indbyggere at have høj risiko for type 2-diabetes. I kommunen tæt ved Randers har 1.925 allerede diagnosen type 2-diabetes. Projekt ”Diabetes-luppen” har som mål, at mindst 100 årligt skal henvises til en screening for type 2-diabetes ved brug af Diabetesforeningens risikotest.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes