MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Piger med type 1-diabetes har det sværest

03. april 2019 Tilbage

En ny rapport sammenligner livskvalitet og hverdagsliv blandt børn og unge med og uden type 1-diabetes. Børn og unge med diabetes klarer sig godt trods sygdommen, men rapporten peger alligevel på udfordringer. Der er brug for en særlig unge-indsats, mener Diabetesforeningen.

Børn og unge med type 1-diabetes har det på langt de fleste områder ligesom deres jævnaldrende uden diabetes, viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Der er dog bemærkelsesværdige undtagelser, som viser, at livet som ung med en kronisk sygdom som diabetes kan være svært.

- At være ung med diabetes giver helt særlige udfordringer, som derfor også kalder på helt særlige svar. Teenagealderen må ikke udvikle sig til fem til ti år med dårlig blodsukkerkontrol, der risikerer at få konsekvenser for de unge senere i livet. Det kræver, at vi sørger for, at unge får mere hjælp og støtte til at håndtere deres diabetes, siger Lene Kølle Jørgensen, diabetessygeplejerske i Diabetesforeningen.

På Diabetesforeningens Instagram-profil er der løbende takeovers, hvor unge med diabetes overtager kontoen og fortæller og viser billeder fra deres dag og liv med diabetes. #mitlivmeddiabetes, #diabetesdk og #diabetesforeningen

Hun henviser til tidligere danske undersøgelser, som viser, at 15-25-årige med type 1-diabetes risikerer ringere blodsukkerkontrol, hvilket øger risikoen for følgesygdomme senere i livet. Derfor er der behov for særlige unge-initiativer. Det kan for eksempel være målrettet rådgivning fra fagpersoner eller særligt fleksible tilbud til de unge på ambulatorierne og fokus på netværk som Diabetesforeningens ungegrupper.

- Unge med diabetes, der må og skal tackle alle ungdommens udfordringer sideløbende med diabetes, er generelt rigtig seje og ansvarsfulde. Men der er klart områder, hvor livet som ung med en alvorlig kronisk sygdom som diabetes bør have ekstra opmærksomhed og støtte, siger hun.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen, at vi generelt skal støtte børn og unge med diabetes langt mere og bedre, end vi gør i dag. Hun henviser til initiativer i diabeteshandlingsplanen.

Formålet med den nye rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet på Sundhedsministeriets foranledning, er netop at finde ud af, hvor og hvordan man bedst muligt kan hjælpe børn og unge med diabetes.

Undersøgelsen viser

 • Blandt børn med diabetes i grundskolen er der en større andel elever med søvnproblemer og en større andel med mentale diagnoser sammenlignet med børn uden diabetes. 
 • På de gymnasiale uddannelser viser rapporten, at piger med type 1-diabetes ikke trives nær så godt i skolen som dem uden diabetes. Færre unge piger med diabetes vurderer deres helbred som værende godt i forhold til deres raske kammerater, og flere af gymnasiepigerne med diabetes lider af søvnproblemer sammenlignet med dem uden diabetes. 
 • På den positive side viser det sig, at drengene med type 1-diabetes på de gymnasiale uddannelser på nogle områder har det bedre end drenge uden diabetes. 
 • Det er de unge med diabetes på erhvervsskolerne, der ser ud til at have flest udfordringer. En større andel af erhvervsskoleeleverne med diabetes føler sig ensomme og en mindre andel oplever at kunne få hjælp og støtte fra deres kammerater.* 
 • Blandt både drenge og piger med type 1-diabetes på de gymnasiale uddannelser er en større andel overvægtige – og det samme viser sig på erhvervsskolerne. Samtidig synes en større andel af pigerne med diabetes – sammenlignet med piger uden diabetes – på de gymnasiale uddannelser, at de er for tykke og færre har høj kropstilfredshed. 
 • For både børn med type 1-diabetes i grundskolen og unge med type 1-diabetes på gymnasier og på erhvervsskoler ses det dog, at de har sundere kostvaner sammenlignet med deres jævnaldrende uden diabetes. Blandt erhvervsskoleelever er der dog en større andel elever med diabetes, der aldrig dyrker hård fysisk aktivitet, sammenlignet med elever uden diabetes.
 • Læs rapporten: Livskvalitet og hverdagsliv blandt børn og unge med diabetes

*OBS: Rapportens forfattere konkluderer, at det er vigtigt at få inkluderet de unge med diabetes på erhvervsskolerne i fremtidige undersøgelser, da det nuværende statistiske grundlag med 33 besvarelser fra erhvervsskolerne ikke er så stort. Til sammenligning svarede 297 elever fra de gymnasiale uddannelser.

 

Børn og unge med diabetes

 • Fra 2000-2017 er det samlede antal børn og unge (0-19 år) med type 1-diabetes vokset fra omkring 1.675-3.200. Derudover har omkring 175 børn og unge type 2-diabetes.
 • I alt lever mere end 25.000 danskere med type 1-diabetes – tallet er stigende.  
 • Type 1-diabetes rammer tilfældigt, er uhelbredelig og kan ikke forebygges.
 • Type 1-diabetes er kronisk og kræver behandling med insulin resten af livet.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk og Sara Hartmann Sivertsen shs@diabetes.dk 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes