MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Stor forskel på regioners brug af flash glukosemåling

01. marts 2019 Tilbage

Selv om den nationale diabeteshandlingsplan i 2017 sikrede alle børn og unge med type 1-diabetes ret til flash glukosemåling, er det i nogle regioner kun omkring halvdelen, der har fået udleveret udstyret.

Mellem 50 og 80 procent af børn og unge med type 1-diabetes bruger flash glukosemåling. Det viser en opgørelse fra Danske Regioner, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har fremlagt for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Det er dog ikke muligt at se hvilke regioner, der er længst med at uddele glukosemålere. Diabetesforeningen ønsker fuld åbenhed om hvor det halter, da det er afgørende, at børn med diabetes får adgang til dette vigtige redskab, der kan gøre livet med diabetes væsentligt nemmere.

Diabetesforeningen følger fortsat situationen om flash glukosemåling tæt og arbejder for at alle med diabetes får adgang til det udstyr, der er det rigtige for dem, siger administrerende direktør Peer Steensbro.

- Det er overraskende, at der i nogle områder i landet er så få, der bruger glukosemåler. Hvis man virkelig ønsker at gøre op med, at behandling og støtte afhænger af hvor du bor, bør vi kunne se de regionale forskelle, så vi kan vurdere om den ret, unge med diabetes fik i diabeteshandlingsplanen, er opfyldt eller blot drøfte på et sagligt grundlag, hvorfor der er de store forskelle, siger Diabetesforeningens administrerende direktør Peer Steensbro.

Diabetesforeningen vil nu kontakte Sundheds- og Ældreministeriet for at få forskellene yderligere belyst.

Forskelle skal forklares

Regionerne forklarer, at grundene til, at ikke alle behandles med flash glukosemåling, er, at nogle har fravalgt udstyret selv eller deres læge ikke mener, flash glukosemåling er det rigtige for dem, men det kan sandsynligvis ikke alene forklare de meget store forskelle, vurderer Diabetesforeningen. Diabetesforeningen er tilfreds med, at diabeteshandlingsplanen gav adgang til flash glukosemåling for børn og unge med type 1-diabetes og glad for, at de danske regioner efterfølgende har garanteret, at dem, der får udstyret udleveret, før de bliver myndige, kan beholde det efterfølgende.

Diabetesforeningen vil fortsat følge udviklingen omkring udlevering af flash glukosemålere tæt og finder det afgørende for at forbedre børn og unges livskvalitet, at de som aftalt i handlingsplanen får adgang til udstyret. 

For voksne med type 1-diabetes arbejdes der på at udvikle retningslinjer for brug af flash glukosemåling i regi af Danske Regioner. Diabetesforeningen er repræsenteret i arbejdsgruppen sammen med blandt andre regionerne og en række fageksperter. Retningslinjerne forventes at blive færdige i år. 

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Teknologien, som kaldes Flash Glucose Monitoring (FGM), benytter sig af sensorteknologien. Med en FreeStyle Libre scanner du din glukoseværdi, som er forsinket 5-15 minutter i forhold til blodsukkerværdien. Libre prikkes fast på f.eks. en arm og kan sidde i 14 dage. Glukoseværdierne scannes med et medfølgende apparat ved at føre det hen over sensoren. Produktfoto

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes