MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Til lykke til Diabetesforeningens protektor

07. juni 2019 Tilbage

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim fylder 50 år. Stort til lykke til Diabetesforeningens protektor, der gør en enorm indsats for diabetessagen.

Som protektor for Diabetesforeningen siden 1992 har H.K.H. Prins Joachim spillet en uvurderlig rolle for diabetessagen. Diabetesforeningen er på vegne af de 92.000 medlemmer dybt taknemmelig for den store interesse, som Prins Joachim over alle årene har vist for diabetessagen, forskning og især for de mange mennesker, der lever med diabetes, og deres pårørende.

H.K.H. Prins Joachim talte som protektor for Diabetesforeningen til et stort europæisk møde for diabetesforeninger i København i sidste uge. Foto: Tue Schiørring.

- På dagen, hvor H.K.H. Prins Joachim fylder rundt, er der ekstra megen grund til både at ønske til lykke til prinsen og hans familie, og samtidig takke for den utrættelige indsats, vi i Diabetesforeningen mærker fra prinsen side som protektor. Hans store viden og interesse bidrager afgørende til at løfte diabetessagen og hans dybe empati med de mennesker, der lever med diabetes, er rørende og dybfølt. Vi kunne ikke ønske os en bedre protektor, siger professor Torsten Lauritzen, formand for Diabetesforeningen.

Protektor siden 1992

Så sent som i sidste uge deltog Prins Joachim som Diabetesforeningens protektor i et arrangement, der samlede diabetesforeninger fra hele Europa til erfaringsudveksling i København. Prinsen åbnede European Diabetes Patient Advocacy Summit 2019 med en tale, der demonstrerede hans engagement i diabetessagen: 

H.K.H. Prins Joachim til European Diabetes Patient Advocacy Summit 2019. Foto: Tue Schiørring.

- På trods af forskelle i vores baggrunde og perspektiver, deler vi en fælles sag: Vi er forenet om ambitionen om at repræsentere de millioner af europæere, der lever med diabetes hver eneste dag, sagde Prins Joachim til den fyldte sal og understregede sin stærke tilknytning til Diabetesforeningen:

- I Danmark nyder vi det privilegie, at vi har en stærk og forenet diabetesforening, som jeg har æren af at støtte som protektor. Jeg har været protektor for Diabetesforeningen i mere end 25 år og i den tid har jeg været vidne til en stærk udvikling i prævalensen af diabetes, men også i de muligheder, vi har til at behandle sygdommen, sagde Prins Joachim på sit formfuldendte engelsk.

Stor betydning

Diabetesforeningen mærker Prins Joachims interesse, når han udfolder sine evner som en stærk taler, når han møder patienter og pårørende og når han uddeler priser til talentfulde forskere og til andre, der gør en særlig indsats for mennesker med diabetes.

- Det er en fornøjelse for Diabetesforeningen at have en så modig og indsigtsfuld protektor, der bakker op. Det ved jeg betyder alverden ikke bare for Diabetesforeningens medlemmer, men for alle med diabetes i Danmark, siger administrerende direktør Peer Steensbro fra Diabetesforeningen.

Til lykke med de 50 år!


H.K.H. Prins Joachim lod sig interviewe til medlemsbladet Diabetes i 2017, det kom der også et lille filmklip ud af.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes