MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Danish Diabetes Academy uddeler millioner til unge forskere

19. juni 2020 Tilbage

17,7 millioner kroner til diabetesforskning. Så meget har Danish Diabetes Academy nu bevilliget til 13 yngre forskere samt fire gæsteprofessorer. Diabetesforeningen glæder sig over fokus på graviditet og diabetes. Det er en vigtig del af forebyggelsen, mener forskningschef Tanja Thybo.

Danish Diabetes Academy (DDA) har endnu engang bevilliget millioner til en række yngre forskere og deres forskningsprojekter, der skal gøre os klogere på diabetes. Et område, som også fylder i ansøgningerne, er graviditet og diabetes, og det glæder Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo:

- Der er brug for fokus på graviditet og diabetes og den betydning, graviditeten har for barnets sundhed senere i livet. Forskningen kan være med til at vise den kæmpe forebyggelsesgevinst, der er i, at vi giver relevante tilbud til dem, der vil have den største effekt, siger Tanja Thybo om satsningen fra Danish Diabetes Academy.

Vigtigt fokus på graviditet og diabetes

En af de forskere, som får en bevilling, skal ved hjælp af de danske dataregistre se på sammenhængen mellem fødselsvægt og graviditetsvarighed og barnets risiko for at få type 2-diabetes, hjertekarsygdom og yderligere komplikationer senere i livet.

En anden forsker skal se på, hvilken betydning det har for barnets fødselsvægt, barnets vækst i børnealderen, barnets medicinforbrug og kontakter med sundhedsvæsenet, hvis moderen forud for graviditeten har gennemgået en kirurgisk fedmebehandling.

Mange andre projekter

Temaerne for de 13 yngre forskeres projekter strækker sig bredt, men det er tydeligt i projekterne, at kost, madvaner, overvægt og de negative helbredskonsekvenser stadig har en central plads i dansk diabetesforskning.

Én forsker skal f.eks. undersøge 100.000 danskeres smagspræferencer for at skabe en bedre forståelse for hvilke mekanismer, der ligger bag vores spiseadfærd.  Denne viden kan danne grundlag for fremtidige studier samt tilskynde behandlingsmæssige strategier, der kan hjælpe personer med tilbøjelighed til at indtage energiholdig mad, og som derfor har øget risiko for fedme, type 2-diabetes og andre hjertekar-relaterede sygdomme.

Modtagerne af bevillingerne fra DDA kommer fra Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitetshospital og Steno Diabetes Center Copenhagen.

- Jeg glæder mig til at følge projekterne på de årlige konferencer i DDA, hvor vi naturligvis også deltager, siger Tanja Thybo.

Af Ninett Rohde Brandt nrb@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes