BLIV MEDLEM

Hvorfor var jeg i risiko i går – og ikke i dag?

04. maj 2020 Tilbage

Sundhedsstyrelsen er i dag kommet med en præcisering af, hvem der er i særlig risiko for at udvikle et alvorligt forløb med covid-19. Det giver anledning til spørgsmål hos dem med diabetes, der nu ikke er i den særlige risikogruppe længere. Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo svarer her på tre oplagte spørgsmål:

Hvorfor er alle voksne med diabetes ikke længere i risiko?

Jeg kan godt forstå, at mange er forvirrede, for der har været mange forskellige meldinger omkring diabetes og covid-19.

Det er forståeligt, at mange med diabetes kan være forvirrede efter skiftende meldinger om risiko for covid-19 fra myndighederne, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo.

I begyndelsen af coronakrisen opererede Sundhedsstyrelsen pga. manglende data med et forsigtighedsprincip, hvor alle med diabetes blev regnet i risikogruppen på baggrund af, hvem man normalt vurderer til at være i en risikogruppe for influenza. Nu har man data til at præcisere risikogrupperne yderligere, og Sundhedsstyrelsen ønsker derfor at fjerne bekymringen fra de mange, der på det foreliggende datagrundlag ikke er i risiko.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen valgt at indsnævre gruppen af personer, der er i risiko for et alvorligt covid-19-forløb og opererer nu kun med en gruppe af personer i øget risiko i forhold til den brede befolkning. Desuden skelner Sundhedsstyrelsen mellem personer, som helt sikkert er i risiko (BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom), samt personer der KAN være i risiko for et alvorligt forløb (HbA1c over 70 mmol/mol og samtidig følgesygdomme).

Smittetrykket blev aldrig så højt som frygtet, hvilket betyder, at risikoen for at blive smittet er mindre. Vi skal regne med, at definitionen af risikogrupper og hvem, der er i øget risiko, løbende vil blive opdateret i takt med, at der kommer flere data.

Hvad baserer Sundhedsstyrelsen det på, når det ikke længere er alle voksne med diabetes, der er i risikogruppen?

Der kommer hele tiden nye data om diabetes og covid-19. Man kan sige, at fordi vi har haft så få smittede, tager det også længere tid at få nok danske data til at konkludere, om diabetes giver et alvorligere covid-19 forløb. Men i nogle tilfælde kan vi godt bruge de udenlandske data til at blive klogere på, hvordan personer med diabetes reagerer på coronavirus. Sundhedsstyrelsen har kigget både på udenlandske og danske data, og fået input fra diabeteslægernes faglige selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab.

På den baggrund mener Sundhedsstyrelsen, at det kun er en særlig gruppe med diabetes, som er i signifikant øget risiko for et alvorligt forløb. Eftersom alder og overvægt helt sikkert er risikofaktorer, har det været svært at konkludere, hvorvidt diabetes i sig selv er en risiko, og Sundhedsstyrelsen  skriver også, at det er svært at definere “velbehandlet”, som tidligere har været brugt.

Derfor kan vi godt regne med, at anbefalingerne ændres igen i takt med at der  kommer ny data, og hvis smittetrykket ændres. Det er let at blive frustreret over de skiftende meldinger, men vi kan glæde os over, at der ligger faglige vurderinger, som tager tid, bagved. Og det er prisværdigt, at Sundhedsstyrelsen ærligt lægger frem, hvordan man er kommet frem til anbefalingerne og også oplyser, når der mangler evidens (videnskabeligt grundlag) for anbefalingerne:

Sundhedsstyrelsen skriver følgende om diabetes generelt:

“Det ser ud til, at risikoen for alvorligt forløbende covid-19 er øget i gruppen af patienter med diabetes sammenlignet med gruppen uden diabetes. Der er ikke grundlag for sikkert at sige hvor meget risikoen er øget. Det er uklart hvor stor betydningen af diabetes er, når der korrigeres for alder og andre risikofaktorer, og dermed ikke muligt at sige i hvor høj grad diabetes udgør en selvstændig risikofaktor. Der er ingen evidens vedrørende betydningen af, om diabetes er velbehandlet eller ej."

Sundhedsstyrelsen lægger med andre ord ærligt frem, at den sikre viden fortsat er sparsom, og det derfor er meget svært at isolere den enkelte risikofaktor som for eksempel diabetes. Det er derfor, det er vigtigt, at det er en læge, der vurderer din samlede risiko, hvis du er i tvivl.

Jeg er stadig utryg – hvad skal jeg gøre?

Vi har i Diabetesforeningen stor forståelse for, at bekymringerne omkring covid-19 ikke forsvinder over natten. Det har været en lang periode med usikkerhed og skiftende meldinger.

Vores Diabetesrådgivere sidder klar til at tale med dig om dine bekymringer og hjælpe dig til, hvordan du eksempelvis kan tale med din arbejdsgiver, eller hvordan du kan forsøge at finde en balance mellem angsten for at blive syg – og det liv du ønsker at leve i tiden med corona.  

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes