BLIV MEDLEM

Sundhedsminister lover afklaring om udstyr

27. januar 2020 Tilbage

Grænsen mellem behandlingsredskaber og hjælpemidler skal afklares, lover sundhedsministeren i et nyt svar til Danske Patienter. En afklaring, der kan stoppe kassetænkningen, må hellere komme i dag end i morgen, mener Diabetesforeningen.

Er diabetesteknologi som flash glukosemåling et behandlingsredskab (regionernes ansvar) eller et hjælpemiddel (kommunernes ansvar)? Både og, afgjorde Ankestyrelsen for år tilbage og åbnede dermed op for en urimelig kassetænkning, der har haft store konsekvenser for mange med diabetes, der har været afskåret fra adgang til det teknologiske udstyr, de har ønsket.

Kassetænkningen er fortsat ikke løst, men nu svarer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et brev til Danske Patienter, at han vil sørge for, at grænserne bliver tydelige, fordi området er for uklart i dag:

Mennesker med diabetes fortjener en løsning på problemerne med kassetænkning i dag hellere end i morgen, mener Ane Eggert Jackson.

- Derfor vil en tydeliggørelse af reglerne vedrørende afgrænsningen mellem behandlingsredskaber og hjælpemidler også indgå i mine og regeringens fremadrettede overvejelser, hvor vi sammen med Social‐ og Indenrigsministeriet vil se på, hvordan vi kan tage hånd om de udfordringer, der er på området i dag, skriver sundhedsministeren.

Uklar kategorisering

Brevet til Danske Patienter er svar på en henvendelse, som Diabetesforeningen har været med til at igangsætte for at sætte fokus på den fortsatte kassetænkning, der er mulig, fordi udstyr overhovedet kan kategoriseres som både et hjælpemiddel og et behandlingsredskab.

- Vi har rejst spørgsmålet overfor skiftende sundhedsministre, som alle har anerkendt problemet. Ingen har endnu kunnet levere en løsning. Det er et unødvendigt kompliceret område, og det må ikke blive undskyldningen for at få det løst. Der er alt for mange mennesker med diabetes, som kommer i klemme mellem regioner og kommuner. Det har alvorlige konsekvenser for de enkelte, og vi går glip af helbredsmæssige og økonomiske fordele på sigt, siger Diabetesforeningens politiske chef Ane Eggert Jackson,

Hun noterer sig, at ministeren også lover at inddrage organisationer i arbejdet med en løsning:

- Det må hellere blive i dag end i morgen, at vi finder en løsning for mennesker med diabetes i denne sag. Det fortjener de, siger Ane Eggert Jackson.

Udover på diabetesområdet, hvor sensorbaseret glukosemåling rammes af den uklare kategorisering, gælder det også for en række andre grupper, der har brug for udstyr for at kunne leve godt med deres lidelser. Det gælder blandt andet mennesker, der har stomi, og mennesker med ADHD, som har brug for de såkaldte kugledyner.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes