MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Type 2-diabetes skal tages alvorligt

11. juni 2020 Tilbage

Flere end fire ud af ti med type 2-diabetes opfatter ikke sygdommen som alvorlig. Det er bekymrende, for type 2-diabetes er en alvorlig og farlig sygdom, siger professor, som fastslår, at der findes gode behandlingsmuligheder. Samarbejde med lægen er et godt grundlag for et bedre liv med diabetes, mener Diabetesforeningen.

Kender du dit langtidsblodsukker, dit kolesteroltal og dit blodtryk? Hvis du har type 2-diabetes skal du helst kunne svare ja til spørgsmålene, for de tre tal er nemlig meget ofte grundlaget for, at du og lægen sammen kan tilrettelægge den bedste behandling.

En ny undersøgelse med svar fra næsten 2.000 danskere med type 2-diabetes viser dog, at alt for mange slet ikke kender de vigtige tal for deres diabetes eller deres behandlingsmål.

Fakta om undersøgelsen "Kend dine tal"

Undersøgelsen "Kend dine tal" er foretaget af Diabetesforeningen i samarbejde med Novo Nordisk. Svarene er indsamlet i oktober/november 2019.

1.894 personer med type 2-diabetes deltog. 84 procent blev behandlet ved egen læge.

Udvalgte resultater:

  • 78 procent var tilfredse med deres behandling
  • 44 procent svarede, at type 2-diabetes var ”mindre, lidt, eller slet ikke alvorlig”.

Kendskab til egne behandlingsmål:

  • 83 procent har ikke eller ved ikke om de har et behandlingsmål for deres langtidsblodsukker
  • 93 procent har ikke eller ved ikke om de har et behandlingsmål for deres LDL-kolesterol
  • 72 procent har ikke eller ved ikke om de har et behandlingsmål for deres blodtryk
  • 83 procent har ikke eller ved ikke om de har et behandlingsmål for deres vægt

Kendskab til egne tal:

  • 49% kender ikke sit seneste langtidsblodsukker
  • 69% kender ikke sit LDL-kolesteroltal
  • 25% kender ikke sit blodtryk
  • 6% kender ikke sin vægt

Kilde: Behandling af type 2-diabetes 2019 - selvrapporterede data.

Det er bekymrende, mener Filip Krag Knop, der er klinisk professor, overlæge og leder af Center for Clinical Metabolic Research på Herlev-Gentofte Hospital:

- Coronavirus har gjort det mere vigtigt end nogensinde at have styr på, hvad ens langtidsblodsukker faktisk ligger på. Der er behov for at flere bliver bevidste om alvoren af deres diabetessygdom, hvilket kan anspore til at handle fornuftigt og for eksempel få bedre styr på deres langtidsblodsukker i samarbejde med lægen. Det vil forbedre deres liv med diabetes og muligvis også styrke deres helbred i forhold til coronavirus, siger Filip Krag Knop.

Han henviser til, at tæt på hver anden deltager (44 procent) i undersøgelsen anser deres type 2-diabetes som ”mindre, lidt, eller slet ikke alvorlig”.

Behandlere og patienter skal samarbejde

Opfattelsen hos mange af deltagerne i undersøgelsen stemmer ikke overens med den opfattelse, som behandlerne har af type 2-diabetes, og det kan få konsekvenser for det samarbejde, læge og person med diabetes helst skal have om den enkeltes behandling, mener Filip Krag Knop:

- Det er vigtigt, man kender sine behandlingsmål, for ellers er det jo svært at nå dem. Hvis kun lægen kender behandlingsmålene, er det så som så med samarbejdet. Den gode nyhed er nemlig, at man kan nå meget langt og reducere risikoen for hjertekarsygdom til næsten det samme niveau som hos raske. Men det kræver, at patienten opnår specifikke mål på en række punkter. Behandlingen af type 2-diabetes kræver stor patientindsats og et godt samarbejde mellem patient og behandlende læge; at kende sine tal og sammen med behandleren sætte mål for behandlingen er essentielt for dette samarbejde, siger Filip Krag Knop.

Hvem har ansvaret for, at så få personer med type 2-diabetes kender tal og behandlingsmål?

- Groft sagt skal behandlerne råbe højere og patienterne skal slå ørerne mere ud. Det er jo et kommunikationsspørgsmål. Selv om ansvaret er delt, så bærer behandlerne nok det største ansvar for at skærpe patienternes interesse og involvering, siger Filip Krag Knop.

Nyt balancekort kan hjælpe

Forskningschef i Diabetesforeningen, Tanja Thybo, er enig med professoren:

- Personer med diabetes skal have de bedste muligheder for et godt liv med diabetes og for at modstå trusler som coronavirus. Derfor er det afgørende, at flere får det nødvendige kendskab til parametre som langtidsblodsukker, siger Tanja Thybo.

Et værktøj til at forbedre samarbejdet mellem behandlere og personer med diabetes kan være det nye balancekort, som Diabetesforeningen har udviklet. Balancekortet, der er udsendt til alle landets praktiserende læger, kan bruges til at få styr på tal og behandlingsmål og til at sikre, at man får de nødvendige undersøgelser til at forebygge de alvorlige følgesygdomme.

- Balancekortet kan være med til at understøtte samarbejdet med lægen og gøre det mere anvendeligt at arbejde med de vigtige behandlingsmål og med forståelsen af type 2-diabetes. Vi tror på, at det kan være et godt redskab til at sikre, at flere kan leve godt med diabetes uden følgesygdomme, siger Tanja Thybo.

Balancekortet kan du bede om at få hos din læge eller du kan selv hente det gratis på Diabetesforeningens hjemmeside.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Hvorfor er tallene vigtige?

Langtidsblodsukkeret (også kaldet HbA1c) udtrykker det gennemsnitlige blodsukker over de seneste tre måneder. Langtidsblodsukkeret er et af de vigtigste parametre for en succesfuld diabetesbehandling, som sigter på at holde blodsukkeret lavt og stabilt. Et for højt langtidsblodsukker øger risikoen for alvorlige diabeteskomplikationer som øjensygdom, nyreproblemer og fodsår.

Målet for langtidsblodsukkeret er individuelt og fastsættes for den enkelte patient på baggrund af en række faktorer. De mest almindelig mål for langtidsblodsukkeret er <48 mmol/mol eller <53 mmol/mol.

LDL-kolesterol og blodtryk er vigtige parametre for diabetesbehandlingen, fordi type 2-diabetes dramatisk øger risikoen for hjertekarsygdom. For høje niveauer af LDL-kolesterol i blodet og for højt blodtryk øger risiko for forkalkninger i blodårerne, som kan føre til blodpropper, samt hjertesvigt, hjertekramper og nyresvigt.

Målene for LDL-kolesterol og blodtryk fastsættes for den enkelte patient på baggrund af forskellige faktorer. Det typiske mål for LDL-kolesterol er <2,6 mmol/l (hvis patienten allerede har hjertekarsygdom eller speciel høj risiko herfor, er målet typisk <1,8 mmol/l. Det typiske mål for blodtryk blandt patienter med type 2-diabetes er <130/80 mmHg.

Kilde: Klinisk professor, overlæge Filip Krag Knop.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes