Gravid Køber Mad

Hvad betyder graviditetsdiabetes for mig som gravid?

Du har en let øget risiko for samme komplikationer som andre gravide, og en let øget risiko for senere at få type 2-diabetes.

Når du har graviditetsdiabetes, har du en øget risiko for: 

  • Forhøjet blodtryk
  • Svangerskabsforgiftning
  • For tidlig fødsel
  • Stort barn
  • Kompliceret fødsel og kejsersnit pga. barnets størrelse. Kvinder med graviditetsdiabetes føder ofte større børn pga. det øgede sukkerindhold i blodet

Hvad sker der i min krop, når jeg har graviditetsdiabetes?

Normalt har du ikke sukker i urinen, fordi insulin sørger for, at transportere sukkerstofferne ind i kroppens celler, hvor det bruges som energi. Hvis der ikke er nok insulin, eller hvis insulinet ikke fungerer optimalt, bliver sukkerstofferne i blodbanen og udskilles i urinen. 

Under en graviditet danner moderkagen hormoner, som bevirker, at insulinbehovet bliver højere. Normalt vil kroppen producere mere insulin, men ikke alle kvinder vil være i stand til at producere tilstrækkeligt insulin - og de får derfor graviditetsdiabetes. 

Ligesom ved type 2-diabetes er graviditetsdiabetes karakteriseret ved insulinresistens - dvs. at kroppens insulin ikke virker optimalt. Når der samtidig er et større insulinbehov, giver det problemer med for høje blodsukre.

Hvad sker der med min graviditetsdiabetes efter fødslen?

Graviditetsdiabetes forsvinder som regel hurtigt efter fødslen. Det er altså oftest forbigående. Graviditetsdiabetes kommer som regel igen ved efterfølgende graviditeter, og kan give en øget risiko for type 2-diabetes.

Kontrol efter graviditet og fødsel

Der er ikke en standard for, hvem der følger op på dine blodsukre efter fødslen. Hvis du har haft sukker i urinen under graviditeten, skal du sørge for at få det tjekket efterfølgende ved egen læge. Første gang efter cirka 8 uger. Det kan for eksempel være i forbindelse med de kontroller, du går til med dit barn.

Dine rettigheder og mulighed for tilskud

Kommunerne bevilliger ikke hjælpemidler ved graviditetsdiabetes, fordi det er en midlertidig lidelse. Sygehuse og ambulatorier kan ofte hjælpe, så spørg der, hvor du har fået lavet din glukosebelastningstest. 

Hvis du skal have medicinsk behandling for din graviditetsdiabetes, så gælder de almindelige tilskudsregler for medicin.

Læs mere om dine muligheder for tilskud