Møde

Bestyrelsesmøde

Dagsorden:

  1. Siden sidst
  2. Referat fra Regionsmøde i Middelfart d. 11/2 2023
  3. Hvem tager til Dialog-mødet med kommunen?
  4. Aftaler om salg af skrabelodder
    1. Vi kan sælge dem egenhændigt
    2. Vi kan aftale med klubber eller skoleklasser, som så tjener en del af pengene til deres aktiviteter.
  5. Orientering om Repræsentantmødet i Odense d. 13. maj 2023
  6. evt.

Begivenhed

Sted

6720 Fanø Region Syddanmark

Hos Svend, Lærkevej 10 B, Nordby

Arrangør

Diabetesforeningen, Fanø Lokalafdeling